Foto:

Klussen in de natuur

HENGELO - Er zijn weer natuurwerkdagen op 5 en 6 november. Landschap Overijssel organiseert dit voor de twintigste keer. “Vorig jaar kon deze dag jammer genoeg niet doorgaan vanwege corona. Gelukkig kunnen we dit najaar weer aan de slag op bijna veertig plekken in Overijssel”, aldus de organisatie. Dat kan ook in de buurt van Hengelo. “Biodiversiteit staat centraal tijdens de natuurwerkdag. De soortenrijkdom van planten en dieren is voor ons mensen van levensbelang. Het zorgt voor de zuurstof die we inademen en een gezonde bodem voor de productie van ons voedsel. De laatste decennia is de soortenrijkdom afgenomen”, aldus Landschap Overijssel. Inmiddels zijn er bijna veertig kluslocaties in Overijssel. “Zo kun je fruitbomen snoeien in de Kloostergaarde van Zenderen, boompjes en struiken verwijderen op de Lonnekerberg, de heide opschonen op de Sallandse Heuvelrug en broeihopen maken bij de Regge.”

www.natuurwerkdag.nl

Meer berichten