Buuf helpt tegen vereenzaming

  Zonder foto

Niet alleen senioren in verpleeghuizen maar ook zelfstandig wonende ouderen hebben naast medische zorg ‘contact’ nodig. Aanspraak, structuur, fysieke hulp. Een Buuf is dan een uitkomst.

Hengelo - De zorg voor ouderen staat onder druk. In Twente gaat vergrijzing gepaard met een toenemende zorgvraag en een gebrek aan zorgverleners. Daarnaast daalt het potentieel aan mantelzorgers de komende jaren met 30 procent. Gecombineerd met een tekort aan verpleeghuisbedden ziet het er niet goed uit voor senioren in Twente. De zorgketen is zich hiervan bewust en werkt aan oplossingen.

Een deel van de oplossing is semiprofessionele hulp in de thuissituatie. Juist in coronatijd, waar eenzaamheid en gebrek aan structuur op de loer liggen, heeft deze vorm van hulp voor ouderen zich bewezen.

Eenzaamheidsbestrijding

Veel van de ondersteuning die ouderen nodig hebben valt onder niet-medische zorg. Het gaat dan om hulp bij het op orde houden van het dagelijks leven, dagstructurering, eenzaamheidsbestrijding, hand en spandiensten in en om het huis of gewoon een oogje in het zeil. Daarvoor hoeft geen beroep te worden gedaan op de thuiszorg. Dit kan ook worden gedaan door ervaren Twentenaren met hart voor ouderen. Samen met de mantelzorg en de thuiszorg kunnen zij ouderen bieden wat nodig is. Een totaalpakket.

Een van de organisaties die gespecialiseerd is in semiprofessionele hulp in Twente is Brokant. Bij Brokant kan men een beroep doen op een Buuf. Deze hulp aan huis wordt specifiek gekoppeld aan een oudere. Juist in tijden van quarantaine bewijst die zijn nut, want in veel situaties is de Buuf de enige die nog bij de oudere over de vloer komt.

Uiteraard houden ze zich aan de RIVM-richtlijnen. Ze zorgen ervoor dat het huishouden kan doorlopen, een oudere aanspraak heeft en structuur in de dag houdt. Juist bij ouderen die een indicatie voor verpleeghuis hebben kan dit net het verschil maken.

De boel blijft draaien

Zo is er vorige maand een Buuf gestart bij een dementerende dame die niet meer naar de dagbesteding kan en bij wie de huishoudelijke hulp niet meer wil komen. De Buuf is er nu drie dagen in de week en zorgt ervoor dat de boel blijft draaien. Een hele zorg minder voor de dankbare dochter. In dit geval wordt de Buuf betaald uit het PGB (persoonsgebonden budget) van mevrouw.

In Borne woont een kranige dame van 89 jaar met Parkinson. De thuiszorg komt enkele keren per dag voor de medische zorg. Ze is zelf niet meer in staat er op uit te gaan en haar enige zoon woont in het buitenland. Ze vindt het heel naar alleen te eten en daarom komt er 4 x per week een Buuf om met haar te eten, te zorgen dat ze beweegt en ondertussen allerlei hand en span diensten te doen. Ook gaat de Buuf mee naar de arts voor controle.

Onzeker gevoel

In de afgelopen maanden hebben ouderen met de meest uiteenlopende hulpvragen een beroep gedaan op Buuf. Niet omdat ze al veel hulp nodig hadden, maar wel omdat ze zich onzeker voelden over hoe het moest gaan als ze ziek zouden worden. Vaak alleenstaande ouderen zonder mantelzorg of familie die in de buurt woont. De Buuf houdt regelmatig contact en als het nodig is springt ze bij. Deze ouderen moeten dit zelf betalen, maar omdat ze alleen betalen als het nodig is, hebben ze dat er graag voor over.

Buuf van Brokant is maar één voorbeeld van deze vorm van ondersteuning. In Twente zijn er diverse organisaties die aan de weg timmeren. Omdat ze zien dat het nodig is, omdat de vraag van ouderen alleen maar gaat toenemen en omdat ze een bijdrage willen leveren.

www.brokant.nl

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden
Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding