Bijzondere feestdag voor geslaagde vmbo’ers Zone.college

  Zonder foto

Donderdag 4 juni is landelijk de dag van de examenuitslag voor scholieren. Dan horen leerlingen van Zone.college officieel of zij geslaagd zijn. Een moment dat op passende wijze gevierd wordt.

Zo worden alle 180 vierdejaars vmbo (10 klassen) die middag op school verwacht. Zij ontvangen daar op ludieke wijze hun cijferslijst: in de zogenaamde Drive Bike Zone. Met de mentor voorop, fietsen zij samen door de school en worden ze toegejuichd door docenten en mentoren. Een feestelijke manier om het einde van hun middelbare schooltijd te vieren. Uiteraard hebben wij dit feestelijke moment gehele conform de richtlijnen van het RIVM georganiseerd. Op een moment in juli zal de offciele diplomauitreiking plaatsvinden op school.

Vanwege het coronavirus gingen de centrale eindexamens voor scholieren dit jaar niet door en bestond het eindexamen alleen uit de schoolexamens. De leerlingen krijgen sinds 16 maart thuisonderwijs, door digitale lessen op afstand en zijn sindsdien niet meer op school geweest. Omdat er geen centraal eindexamen was, konden er ook geen herkansingen plaatsvinden, wel zgn. ‘resultaatverbeteringstoetsen'.

Mark Nijenmanting, locatiedirecteur in Enschede: “Ook nu zijn onze leerlingen voor ons met afstand de beste! Dat is een leuke woordspeling, maar deze groep is niet te benijden. Want op afstand je laatste voorbereidingen doen op de afrondende toetsen is niet eenvoudig. Daarnaast zijn bijna alle traditionele activiteiten die het einde van een middelbare schooltijd markeren vervallen. Daarom besteden we nu extra aandacht aan 4 juni én zorgen we dat ook de diploma-uitreiking in juli een onvergetelijk moment wordt voor onze leerlingen."

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden
Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding