Bijdrage voor tien kunst-projecten in Hengelo

  Zonder foto

Tien beeldende kunstprojecten krijgen dit jaar geld uit de Stimuleringsregeling BKV. In totaal werd er voor negentien verschillende projecten subsidie aangevraagd, met een gevraagd bedrag van in totaal €100.000. In totaal is er 50.000 te verdelen. Omdat er na de eerste aanvraagronde in de categorie ‘ontwikkelingsactiviteiten’ nog €8.700 over is, kunnen professionele beeldend kunstenaars uit Hengelo hier weer een aanvraag voor doen.

Voorgaande jaren was er budget voor kunstprojecten in de binnenstad vanuit het Aanjaagbudget Beeldende Kunst en Vormgeving (BKV). In 2019 is deze door de adviescommissie BKV omgebouwd tot de Stimuleringsregeling BKV. Het college heeft deze nieuwe regeling in het najaar van 2019 vastgesteld. Wethouder Bas van Wakeren: ‘Ik ben blij met het resultaat van deze nieuwe regeling! In vergelijking met de vorige regeling zijn er meer aanvragen gedaan en hebben we er meer toegekend. Ik kijk er naar uit de uitvoering van deze projecten in Hengelo te mogen bewonderen.’

De volgende aanvragen worden gehonoreerd door de adviescommissie:

Vulnerable Identity: Project in de vide van de Schouwburg Hengelo. Combinatie van mode en 3D-videokunst met 3D-brillen en koptelefoons.

BLAH: Kunst- en atelierroute in Hengelo. Elke eerste zondag van de maand, midden/eind 2020, stellen rond de 24 Hengelose professionele kunstenaars hun atelier open of tonen ze hun werk op een bijzondere locatie.

Lijden en Bevrijden: Tentoonstelling in de Waterstaatskerk in Hengelo van 16 kunstenaars. Voornamelijk Hengelose professionele kunstenaars, maar ook uit de rest van het land en Duitsland. Dit keer als thema het lijden en de bevrijding van de Tweede Wereldoorlog, in het kader van 75 jaar vrijheid.

Stante Pede: Een ‘Pop-up’ tentoonstelling van kunst getoond in 36 dubbelzijdige stoepborden. Dit zal meerdere malen ‘up poppen’ op binnen- en buitenlocaties in het rond het centrum van Hengelo. Deelname door Hengelose professionele beeldend kunstenaars. Later is deelname ook mogelijk voor andere Nederlandse of Duitse professionele kunstenaars.

Monografie: Ontwerp van een boek over en van het werk van de Hengelose professionele kunstenaar G. Beverdam. De presentatie van het boek zal samenvallen met een overzichtstentoonstelling van haar oeuvre.

DIVCult op de vijver: Expositie van werk van Hengelose professionele kunstenaars, op drijvende vlonders in de vijver van het Prins Bernhardplantsoen te Hengelo. Thema ‘De inclusieve samenleving’.

Literair Kiosk De Muur/Sta even stil: Elke drie maanden een nieuw gedicht, op de kiosk tegenover de Lambertusbasiliek in het centrum. Thema Hengelo, van Hengelose dichters.

Stimuleren activiteiten Hlo prof Beeldende Kunst: Platvorm voor oudere of gehandicapt geraakte professionele kunstenaars. Tevens met een mogelijkheid voor het organiseren van tentoonstellingen.

Zie de Vensters: 24-7 te bezichtigen, wisselende expositie van professionele, voornamelijk Hengelose kunstenaars in de vensters van het Pand van 1Twente (radio) Hengelo, Langelermaatweg 244.

Performance Venema: Enthousiaste jonge beginnende Hengelose kunstenaar die meerdere malen een performance gaat uitvoeren.

Beoordelingscriteria
Het doel van de subsidieregeling is kansen geven aan Hengelose professionele beeldend kunstenaars, -groepen en –initiatieven om hun werk in Hengelo zichtbaar te maken. De adviescommissie heeft ondanks de coronacrisis haar werk voortvarend ter hand genomen. Alle 19 aanvragen zijn beoordeeld aan de hand van de in de regeling opgenomen criteria: artistieke kwaliteit, relevantie van het project, zichtbaarheid en toegankelijkheid en het projectplan.

In de categorie ‘initiatieven’ heeft de commissie het college geadviseerd de negen aanvragen met de meeste kwaliteitspunten een subsidie te verlenen. Hiermee is het subsidieplafond van €40.000,- voor deze categorie bereikt.

In de categorie ‘ontwikkelingsactiviteiten’, bedoeld voor beginnende individuele Hengelose professionele kunstenaars, is geadviseerd de enige aanvrager een subsidie te verlenen. Het bedrag dat overblijft is beschikbaar voor de tweede ronde.

Tweede ronde
Omdat er na de eerste aanvraagronde in de categorie ‘ontwikkelingsactiviteiten’ nog €8.700 over is, kunnen professionele beeldend kunstenaars uit Hengelo hier weer een aanvraag voor doen. Nieuwe aanvragen voor de B-categorie krijgen voorrang bij de beoordeling. Aanvragen uit de A-categorie (initiatieven) mogen ingediend worden, maar worden pas in behandeling genomen als er budget uit de B-categorie overblijft. Een aanvraag indienen kan tot 1 juni 2020.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden