Hengelo wil fors meer nieuwe woningen in periode 2021-2030

Hengelo wil fors meer nieuwe woningen in periode 2021-2030

  Zonder foto

Hengelo heeft haar toekomstige ambities voor de woningmarkt vastgelegd in de Woonagenda 2021-2030. De vraag naar woningen is op dit moment veel groter dan het aanbod. En die aantoonbare behoefte lijkt voorlopig ook zo te blijven, blijkt uit recent onderzoek. De gemeente wil daarom meer en betaalbaar bouwen. De ambitie is om 3.000 tot 4.500 nieuwe woningen te bouwen in de komende 10 jaar. Hiermee kan Hengelo voldoen aan de behoefte en dat bevestigt het beeld van uitstekende woonstad in het hart van Twente.

HENGELO - In november 2016 heeft de gemeenteraad de woonvisie vastgesteld. Onderdeel van de woonvisie is het onderdeel ‘Kwalitatief programmeren’. Dit is ingestoken vanuit de toen geldende regionale woonafspraken. Daarbij werd vooral op aantallen gestuurd. In de periode 2016-2020 is conform die afspraken gewerkt én gebouwd. In 2019 zijn voor Hengelo aanvullende afspraken met de provincie gemaakt over bouwen in de binnenstad en Hart van Zuid.

Afspraken provincie: kwaliteit

Wethouder Wonen, Bas van Wakeren: ‘Twente maakt met de provincie Overijssel nieuwe afspraken. Daarin staat vooral centraal het sturen op kwaliteit én betaalbaarheid. En minder het sturen op aantallen. In Hengelo zijn we daar erg blij mee. Het biedt ons meer ruimte op de woningmarkt.’ De nieuwe afspraken met de provincie zijn vertaald in de zogeheten Woonagenda 2021-2030. De Woonagenda 2021-2030 is een gedeeltelijke herziening van het onderdeel ‘kwalitatief programmeren’ in de Woonvisie Hengelo 2016-2026.

Ambitie, focus, sturing

In het aangepaste woonbeleid gaat het vooral om ambitie, focus en sturing. De ambitie is om de komende 10 jaar 3.000-4.500 woningen te realiseren. De focus ligt daarbij op de binnenstad en Hart van Zuid. Sturing vindt vooral plaats op de kwaliteit van de producten. Om een voorbeeld te noemen: in de stationsomgeving bestaat de behoefte aan meer betaalbare appartementen voor jongeren. Daarbij vinden we het wel van belang dat deze een bepaalde kwaliteit hebben. Dus geen ‘hokken’, maar appartementen met een woonkamer, slaapkamer en buitenruimte.

Behoefte in Hart van Zuid

Er is een grote behoefte aan meer betaalbare woningen in Hengelo en dus ook in Hart van Zuid. ‘We zien dat jongeren, vakmensen en hoger-opgeleiden die werken in de techniek onze regio nu verlaten, omdat ze hier geen passende woning kunnen vinden’, aldus Mariska ten Heuw, wethouder Hart van Zuid. ‘Die trend willen we doorbreken. We willen deze mensen graag aan ons binden door ze in Hart van Zuid straks hét alternatief te bieden. Dat is belangrijk voor een gezonde toekomst van de stad en voor een gezonde arbeidsmarkt en de economische positie van onze regio’.

Aanvraag landelijke subsidie

De gemeente Hengelo ontwikkelt Hart van Zuid samen met verschillende marktpartijen. Binnen een periode van tien jaar worden minimaal 700 woningen in Hart van Zuid gebouwd. Op de sporen van een rijk industrieel verleden verrijst een stadsdeel vol ambitie. Er komen appartementen, lofts en stadswoningen voor starters op de woningmarkt, maar ook voor mensen die willen doorgroeien en die graag in de binnenstad leven. Om op korte termijn te kunnen starten met de bouw van de betaalbare woningen heeft het college van B en W een aanvraag ingediend voor de landelijke subsidieregeling ‘Woningbouwimpuls’. Met de regeling Woningbouwimpuls wil het Rijk de woningbouw in Nederland versnellen en een jaarlijkse impuls geven aan de bouw van ten minste 75.000 betaalbare nieuwbouwwoningen. Het college heeft in totaal ongeveer 4,2 miljoen euro subsidie bij het Rijk aangevraagd. Voorwaarde is dat de gemeente de andere 4,2 miljoen financiert. Het college heeft daar, onder voorbehoud van goedkeuring van de raad, mee ingestemd.

Uitgangspunt

De Woonagenda 2021-2030 creëert vooral meer ruimte in het woningbouwprogramma. Het uitgangspunt blijft om te bouwen in bestaand stedelijk gebied en voor nieuwe plannen geldt dat ze moeten voorzien in een aantoonbare behoefte. Ook moet er bij nieuwe plannen afstemming zijn met buurgemeenten. Maar de woonagenda geeft ook antwoord op de vraag vanuit de markt om betaalbare woningen te bouwen en om bijvoorbeeld winkel- en kantoorpanden die niet toekomstbestendig zijn, te transformeren naar woningen.

Ter inzage

De Woonagenda 2021-2030 ligt met ingang van 25 november 6 weken ter inzage.

Binnen deze termijn kunnen zienswijzen worden ingediend. Daarna wordt de Woonagenda, samen met eventueel ingediende zienswijzen, aan de raad voorgelegd ter vaststelling.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden