Creatieve Broedplaats Oogst in Hart van Zuid

  Zonder foto

Op 4 november s bekend geworden dat Oogst uit Hengelo één van de 11 Twentse broedplaatsen is, die een bijdrage krijgt vanuit de regeling Creatieve Broedplaatsen Twente. Oogst is een samenwerking van verschillende partijen, personen en stichtingen uit regio Twente bestaande uit Gebouw 16, Stichting In Wording, Ton Nieuwenhuis, Skatelab, Storkiaan, Metropool, Jord Schoppink en Pascal Huisintveld.

HENGELO - De komende tijd werken zij hun plannen verder uit, waarbij ze graag op een tijdelijke locatie in Hart van Zuid willen neerdalen. ‘Het is onze visie om een volledig circulaire broedplaats te creëren die in de toekomst fungeert als een innovatief kenniscentrum’, aldus de initiatiefnemers van Oogst. ‘Met deze broedplaats willen wij voorzien in een kruisbestuiving tussen partijen die weinig samen werken of niet van elkaars bestaan op de hoogte zijn. Op deze manier willen wij een duurzaam en sector overstijgend netwerk in Twente ontwikkelen’. 

Meer informatie is te vinden op https://oogst.eu/.

Locatie van Oogst

De precieze invulling van de circulaire broedplaats hangt af van de locatie. ‘We zijn in gesprek met de gemeente over een tijdelijke locatie in Hart van Zuid. Dit is een groot gebied waar nog veel ontwikkeling gaande is’, aldus Oogst. De gemeente heeft inmiddels positief gereageerd. ‘Wij denken dat Oogt een waardevolle bijdrage kan leveren aan de verdere ontwikkeling van Hart van Zuid’, aldus Mariska ten Heuw, wethouder Hart van Zuid. ‘Oogst is erin geslaagd om krachten vanuit verschillende partijen te bundelen en samen te brengen. Stuk voor stuk partijen die zeker geen onbekende voor ons zijn: ze hebben in Hengelo en in Hart van Zuid bewezen ‘dingen’ voor elkaar te krijgen, met een enorme energie en doorzettingskracht. Dat maakt dan ook dat we er alle vertrouwen in hebben dat zij dit plan tot goede uitvoering zullen brengen. Vanuit de gemeente vervullen we daarbij graag een faciliterende rol. We kijken uit naar een mooie samenwerking!’

Broedplaats van onderop

Oogst heeft subsidie toegekend gekregen voor het onderdeel ‘Broedplaatsen van onderop’, waarbij het draait om het uitvoeren van een projectplan gericht op het oprichten of verder ontwikkelen van een creatieve broedplaats. Het projectplan van Oogst bevat verschillende onderdelen en ideeën, die de komende tijd verder uitgewerkt zullen worden. ‘Zowel dit plan als de groep van initiatiefnemers is slechts een vertrekpunt en staat door haar vorm continu open voor nieuwe initiatieven, partners en ideeën’, aldus de initiatiefnemers van Oogst. ‘Wij zien het plan als een bijdrage voor de stad Hengelo en de regio Twente welke wij cultureel, creatief en innovatief op een duurzame manier tot een hoger niveau willen brengen’.

Creatieve Broedplaatsen Twente

De cultuurregio Twente heeft een Rijksbijdrage van 2,1 miljoen ontvangen om creatieve broedplaatsen op het snijvlak van kunst, cultuur en technologie te stimuleren. Initiatiefnemers konden in september een subsidieaanvraag indienen voor de eerste ronde, waarvoor 820.000 euro beschikbaar is, mede mogelijk gemaakt door de Regio Deal Twente. De creatieve broedplaatsen zijn een belangrijk onderdeel in het streven van de Regio om talent aan te trekken, op te leiden en vast te houden.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden