Concept-Ontwikkelkaart Hart van Zuid

  Zonder foto

Hengelo - De tweede fase van de grootschalige herontwikkeling Hart van Zuid is gestart. Samen met vijf marktpartijen ontwikkelt de gemeente dit unieke gebied in het hart van Hengelo. Op de sporen van een rijk industrieel verleden verrijst een stadsdeel vol ambitie. De komende jaren worden meerdere deelgebieden gefaseerd ontwikkeld, door verschillende ontwikkelaars. 

Om ervoor te zorgen dat die ontwikkelingen goed op elkaar aansluiten én om de ruimtelijke kwaliteit daarvan te kunnen waarborgen heeft het college van B en W een concept -Ontwikkelkaart Hart van Zuid op laten stellen. Deze ligt nu gedurende zes weken ter inzage. De concept-Ontwikkelkaart is te raadplegen op www.hartvanzuid.nl. Reageren kan tot en met 8 december 2020.

Uniek woonmilieu

In Hart van Zuid wordt een woonmilieu gecreëerd, dat nog niet in Hengelo of Twente te vinden is. ‘We zien te veel (jonge) mensen uit onze regio wegtrekken, omdat ze hier de dynamiek en het stedelijke missen. Hart van Zuid gaat straks hét alternatief bieden voor mensen die graag in het hart van de stad leven en die op zoek zijn naar nét even iets anders’, aldus Mariska ten Heuw, wethouder Hart van Zuid. Gemeente en ontwikkelaars willen appartementen, lofts en stadswoningen ontwikkelen, met elk een eigen karakter en stijl. Voor starters op de woningmarkt, maar ook voor mensen die willen doorgroeien. Kwaliteit is belangrijk: ‘Hart van Zuid biedt een eenmalige kans om midden in onze stad en onze regio een uniek stadsdeel te creëren. Het moet in één keer echt raak zijn!’, aldus de wethouder.

Actualisatie Masterplan (2008)

In de eerste fase van Hart van Zuid is al veel gerealiseerd. Voorbeelden zijn Metropool, het ROC van Twente in de voormalige ijzergieterij van Stork, de nieuwe Laan Hart van Zuid, het nieuwe Industrieplein met een aantrekkelijk skatepark, de innovatieve Boekelosebrug en zo’n 200 woningen. De basis voor die ontwikkelingen was het Masterplan, dat in 2008 het laatst is geactualiseerd. De komende jaren komen daar zo’n 800 tot 1000 woningen en aanvullende, ondersteunende functies bij, om ervoor te zorgen dat Hart van Zuid een levendig en dynamisch stadsdeel wordt. Om deze ontwikkelingen ruimtelijk gezien goed te kunnen waarborgen, is het Masterplan geactualiseerd.

Ruimtelijke kaders

De Ontwikkelkaart geeft een beeld van de hoofdstructuur van het gebied met daarop de belangrijkste ruimtelijke accenten, zichtlijnen en landmarks. De Laan Hart van Zuid is daarbij een belangrijke drager. Verder wordt er op de kaart een indicatie gegeven van de nieuwe bebouwing. De gemeente wil hogere bebouwing, met een hoge dichtheid en stedelijk karakter dichtbij het centrum. Hoe verder je naar het zuiden toe gaat, hoe lager de bebouwing, waarbij de stedelijkheid en dichtheid ook afnemen. De bebouwing langs de Laan zal ook een stedelijk karakter krijgen. Ten oosten van de Laan zal de dichtheid weer afnemen, zodat er een passende overgang ontstaat tussen het nieuwe stadsdeel en de bestaande buurten en wijk (Berflo Es). Verder wil de gemeente bij een aantal kruisingen een ruimtelijk accent realiseren. Op de hoeken bij de kruising van de Laan met het Esrein mag de bebouwing straks écht de hoogte in, bij de andere kruisingen kan het accent gemaakt worden door bijzondere architectuur. Tenslotte is ook een beeld gegeven van de openbare ruimte met extra aandacht voor groen en water, zodat dit stadsdeel goed voorbereid is op de extreme regenbuien, droogte en hitte, waar we als gevolg van klimaatverandering steeds vaker mee te maken zullen krijgen.

Concrete plannen volgen per deelgebied

De Ontwikkelkaart is abstract en biedt houvast voor de inrichtingsplannen per deelgebied. Overigens is het niet zo dat alle deelgebieden nog volledig ‘blanco’ zijn. Zo is er al een bestemmingsplan vastgesteld voor het deelgebied ‘Wonen aan de Laan’ van ontwikkelaar Van Wijnen. Hier zullen in 2021 de eerste woningen verkocht kunnen worden. En ontwikkelaar Emga – ICOON is op dit moment druk bezig met de plannen voor deelgebied ‘Dikkers’, waarvoor een nieuw bestemmingsplan wordt opgesteld.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden