Bezuinigingen op wijkcentra: is dat wel nodig?

  Zonder foto

Geacht College

Vorige week 7 september j.l. hebben wij u gevraagd of de bezuinigingen op de wijkcentra in het licht van Corona nu wel verantwoord zijn. Wij hebben nu begrepen dat er vanuit de provincie een subsidieregeling “Sociale Hypotheek” is.

De provincie Overijssel gaat wijkcentra en dorpshuizen ondersteunen met deze subsidie in ruil voor een tegenprestatie waarmee de leefbaarheid rond het wijks- of dorpshuis verbetert.

De provincie stelt dat door de uitbraak van het coronavirus wijkcentra en dorpshuizen dit voorjaar maandenlang hun deuren moesten sluiten. Hierdoor liepen ze veel omzet mis. Met de subsidieregeling sociale hypotheek wil de provincie de wijkcentra en dorpshuizen financieel ondersteunen, en tegelijkertijd een impuls geven aan de leefbaarheid in wijken en dorpen.

De subsidieregeling opent vanaf vandaag maandag 14 september. Afhankelijk van het geleden omzetverlies kan een accommodatie een subsidie tot 15.000 euro aanvragen. Dit kan worden terugbetaald middels vrijwilligers werk. De provincie rekent 15 euro per vrijwilligers uur. De accommodatie moet in een plan laten zien hoe ze met hun tegenprestatie de subsidie terugbetalen door de leefbaarheid in de omgeving van het wijkcentrum of dorpshuis te verbeteren.

Vraag aan het college is:

Bent u van deze regeling op de hoogte?

Bent u bereidt om de wijkcentra te ondersteunen met het aanvragen van deze subsidie?

Bent u bereidt om de bezuinigingen op de wijkcentra voorlopig terug te draaien en op een later tijdstip integraal binnen het sociale domein te kijken hoe de 300.000 euro die als taakstelling ligt te bereiken.

Marie-Jose Luttikholt

Fractievoorzitter PvdA Hengelo

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden