Wethouder Arjan Kampman was graag bereid om de deelnemers een welverdiende medaille om te hangen.
Wethouder Arjan Kampman was graag bereid om de deelnemers een welverdiende medaille om te hangen.

Voetballen op UT, niet op Franse camping

  Verenigingen

Enschede - Meer dan driehonderd kinderen uit Enschede, Losser en Hengelo deden de afgelopen twee maanden mee aan de Voetbal, Sport & Fun Camps van de Twentsche Voetbalschool. Woensdag 21 augustus was de afsluiting van de laatste driedaagse op de sportvelden van de UT.

Wethouder Arjan Kampman was graag bereid om de deelnemers een welverdiende medaille om te hangen. Frank Eulderink van de Twentsche Voetbalschool vertelt wat hij met z'n sportieve camps beoogt: "Met onze maatschappelijke tak, het Vakantiefonds Twente, zorgen wij dat kinderen uit minimagezinnen een paar dagen gratis kunnen meedoen aan sport en spel. De kosten worden gedragen door de gemeentes Enschede, Hengelo en Losser, Universiteit Twente en FC Twente Scoren in de Wijk."

Eulderink vervolgt: "Deze camps organiseren wij nu voor het twaalfde jaar en ze zijn ieder jaar weer een groot succes. Ze zijn voor ieder kind toegankelijk: jongens, meisjes, ze hoeven niet eens op voetbal te zitten. Wij proberen voor ieder kind drie leuke dagen te organiseren, waarbij plezier en omgaan met elkaar voorop staat. Dat slaat kennelijk heel erg aan." Verdeeld over de verschillende camps in de maanden juli en augustus deden er naast 150 kinderen uit minimagezinnen ook kinderen mee die wel voor deelname betaalden. Zij komen uit gezinnen waar de financiën er gelukkig wel zijn. De mix geeft deze camps juist een extra dimensie.

Voor de kinderen uit de armere gezinnen zijn de camps een soort minivakantie. Eulderink: "Zij gaan zelden of nooit op vakantie, omdat hun ouders daar niet de middelen voor hebben. Hun plekken worden beschikbaar gesteld door de genoemde gemeentes, de UT, FC Twente Scoren in de Wijk en verschillende andere sponsoren."

Eulderink hoop dat volgend jaar weer een paar andere gemeenten aansluiten. "We zijn afhankelijk van die gemeentelijke bijdragen. Pas dan kunnen kinderen uit die plaatsen meedoen. Volgend jaar hoop ik op Oldenzaal en we kijken ook over de grens."

De camps zijn voor jongeren in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar. Drie dagen lang kregen de kinderen voetbaltraining, wedstrijden op het veld en in de beachbak en maakten ze tevens kennis met andere sporten, zoals tennis, boksen, atletiek en judo. Nieuw in het programma was het Kinderlab met proefjes. Dit onderdeel werd verzorgd door Pre University van de UT. Iedere middag kregen de deelnemers een lunch aangeboden. Het wedstrijdtenue dat ze op de eerste dag ontvingen, mochten ze houden.

Meer berichten
Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding