Mantelzorger Diane Oelen en Lydia Scheringa (rechts op de foto). Foto: Marin Scheringa.
Mantelzorger Diane Oelen en Lydia Scheringa (rechts op de foto). Foto: Marin Scheringa. (Foto: )

Scheringa (CU): Mantelzorg, onze zorg

  Politiek

door Lydia Scheringa

In Hengelo's Weekblad verschijnt wekelijks de rubriek Voor de (d)raad ermee, waarin een fractievoorzitter, raads- of commissielid van de deelnemende raadsfracties, een stelling poneert. Voor deze week heeft Lydia Scheringa, Fractievertegenwoordigster van de ChristenUnie Hengelo, de pen ter hand genomen. Haar stelling: 'Mantelzorg. Onze zorg!'

Hengelo - Mantelzorg komt vaak ongevraagd op je pad, doordat een familielid zorg nodig heeft of een naaste in je omgeving. Tegenwoordig wordt er vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) steeds meer een beroep gedaan op het sociale netwerk van de persoon die zorg nodig heeft. Voor mantelzorgers is het vaak vanzelfsprekend dat zij zorg geven aan de ander. Je doet dit uit liefde voor de ander, je voelt je er verantwoordelijk voor. Toch blijft de zorg voor de mantelzorger een punt van aandacht. Hoe kunnen mantelzorgers de steun krijgen die ze nodig hebben?

Hoe houden zij balans in de zorg die ze bieden en in hun baan of schoolwerk? Hoe zorgen we er met elkaar voor dat mantelzorgers zelf er niet aan onderdoor gaan?

In de afgelopen periode hebben we onder andere gesproken met Diane Oelen. Zij en haar man zijn mantelzorger van hun dochter Britt. Britt is een meisje van vijftien jaar en geboren met een zware lichamelijke handicap. Ze is gebonden aan een rolstoel en als gevolg van de spasmen volledig afhankelijk van zorg door anderen. Dit is maar één voorbeeld, maar er zijn zoveel andere voorbeelden. Hoe gaan we daar als samenleving mee om? Als ChristenUnie hier in Hengelo is de zorg aan mantelzorgers een aandachtspunt in ons programma. Mantelzorgers verdienen onze zorg en ondersteuning, zeker ook als het om hele jonge mantelzorgers gaat.

In Hengelo kunnen inwoners ondersteuning krijgen bij mantelzorg. Bijvoorbeeld via Wijkracht. Dat is goed, want ook mantelzorgers hebben een grens aan wat ze kunnen dragen en uitvoeren. Ook zij hebben geregeld de ruimte nodig om op adem te komen. Diane heeft die hulp niet. Ze redden zich als gezin, met een netwerk aan mensen om hen heen. Dat is fijn. "Je doet dit met liefde", geeft ze aan, "maar een compliment doet je wel heel goed." Dat compliment, die waardering spreken wij als ChristenUnie uit naar alle mantelzorgers. Wat is jullie zorg waardevol!

Mantelzorg is iets wat alle inwoners van Hengelo aangaat. Kijk om je heen, zie de mantelzorger die bij jou in de buurt woont. Wat kan jij betekenen voor hem of haar?

https://hengelo.christenunie.nl

Meer berichten