Foto:

CU Hengelo: Samenwerken over de Duitse grens

  Politiek

door Susanne van den Beukel

In Hengelo's Weekblad verschijnt wekelijks de rubriek Voor de (d)raad ermee, waarin een fractievoorzitter, raads- of commissielid van de deelnemende raadsfracties, een stelling poneert. Voor deze week heeft Susanne van den Beukel, fractievoorzitter van de ChristenUnie in Hengelo, de pen ter hand genomen met als onderwerp: 'Vooruitzien – voordelen van grensoverschrijdende samenwerking'.

Hengelo - "Waarom woont u eigenlijk in Hengelo?" Mijn keuze is met name bepaald door de centrale en strategische ligging van Hengelo op de economische as tussen Duitsland en de Randstad.

Vestigingsklimaat
Hengelo: Niet (af)gelegen in het oosten van Nederland, maar midden in Europa. De directe aansluiting aan de snelwegen A1 en A35, het Twentekanaal en uiteraard de rechtstreekse internationale treinverbinding Amsterdam- Berlijn versterken de bereikbaarheid en het vestigingsklimaat van onze stad.

Vanuit Duitsland behoort Hengelo tot de eerste Nederlandse industriesteden met veel affiniteit voor internationale samenwerking in het algemeen, en Duits-Nederlandse samenwerking in het bijzonder.
Politiek gezien ligt hier een deel van mijn persoonlijke uitdaging. Want sinds achttien jaar is mijn leven doorweeft met 'Duits-Nederlands' zijn. Vanuit deze betrokkenheid zet ik me in voor de belangen van Hengelo in de Euregio-raad.

Belang Euregio
De Euregio is een organisatie met de focus op het verbinden en versterken van de Duits-Nederlandse grensregio.
Misschien vraagt u zich af, wat wij als Hengeloërs er concreet aan hebben?
Een voorbeeld is het project Waterrobuuste Steden. Dit is mogelijk dankzij het subsidieprogramma Interreg: Binnen dit project zal de Elsbeek in het centrum van Hengelo weer bovengronds worden gehaald.
Dit als maatregel tegen wateroverlast en ter verbetering van de waterkwaliteit. Bij regen is er op die plek nu immers veel wateroverlast.
Door de Elsbeek weer de ruimte te geven verwachten we onze stad bestand te maken tegen toekomstige grotere hoeveelheden neerslag.

Tevens zet zich de Euregio al tientallen jaren in voor de arbeidsmobiliteit door advisering van burgers en het wegnemen van drempels. Stel dat u bijvoorbeeld grenspendelaar bent, dan zou een bezoek bij het GrensInfoPunt waardevol kunnen zijn. Want in samenwerking met de belastingdiensten en de pensioenfondsen worden speciale spreekuren over belasting en pensioenopbouw georganiseerd. Ook zet zich GrensWerk in voor de Duits-Nederlandse arbeidsbemiddeling.

Verbinder
Kortom, als lokaal raadslid wil ik een bruggenbouwer en verbinder zijn om de barrièrewerking van de grens op economisch, cultureel of milieugebied te verminderen. Dit, om stap voor stap gezamenlijk aan oplossingen te werken in het belang van Hengelo.

Meer berichten