Foto:

In Hengelo wappert vlag van tolerantie

  Politiek

Hengelo - In Hengelo's Weekblad verschijnt wekelijks de rubriek Voor de (d)raad ermee, waarin de fractievoorzitter, een raads- of commissielid van de deelnemende raadsfractie, een stelling poneert. Voor deze week heeft Marc ten Barge, fractievoorzitter van D66, de pen ter hand genomen.

Hengelo is al enige tijd een Regenboogstad. Dat betekent dat wij een stad willen zijn waar lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen (LHBTI's) zich welkom voelen.

Deel met hashtag!
Mijn gedachten gingen vorige week naar het kleurrijke bankje op het Schouwburgplein. Deze door Telma van den Hoven ontworpen mozaïekbank staat symbool voor het hebben van respect voor ieders geaardheid. Ik zou het mooi vinden dat iedereen in Hengelo binnenkort met een geliefde, vriend(in) of familielid op deze regenboogbank een selfie maakt en deze dan massaal deelt op social media met hashtag: #HengeloRegenboogstad.

Vorige week hebben namelijk 250 (mannelijke) orthodox-protestantse predikanten en politici in een gezamenlijke verklaring over Bijbelse seksualiteit hun handtekening gezet onder een tekst waarin ze zich sterk uitspreken tegen LHBTI's. Het is een Nederlandse vertaling van de Amerikaanse Nashville-verklaring.
Dit anti-LHBTI pamflet raakte mij (en mijn fractie) zeer. Een van onze grondbeginselen als sociaal-liberale partij is namelijk het koesteren van onze grondrechten en gedeelde waarden.
Deze fundamentele waarden van onze samenleving zijn vrijheid voor en gelijkwaardigheid van ieder mens, ongeacht opvattingen, geloof, seksuele geaardheid, gerichtheid of herkomst. D66 Hengelo omarmt diversiteit, omdat wij ervan overtuigd zijn dat diversiteit een kracht is en ons verrijkt. Diversiteit stelt ons namelijk in staat beter te begrijpen wat er in de wereld gebeurt en hoe we daarop kunnen anticiperen.

Wanneer onze fractie ziet dat onderlinge verdraagzaamheid en respect voor elkaar dreigt te worden aangetast zullen we krachtig stelling nemen.

Diversiteit en tolerantie
Vorig jaar heb ik als lijsttrekker dan ook heel bewust D66 als partij van de verbinding genoemd. Diversiteit en tolerantie ontstaan namelijk niet vanzelf.

Zo hebben we eind vorig jaar de (aangenomen) motie Kinderpardongemeente ingediend. Hiermee willen we politieke druk uitoefenen op Den Haag voor een nieuw (ruimer) kinderpardon. Dit zodat de meer dan vierhonderd vluchtelingenkinderen die al langer dan vijf jaar in Nederland leven, hier kunnen blijven (#zezijnalthuis).
Tolerantie begint bij jezelf door het goede voorbeeld te geven. Daarom zijn we trots op wethouder Claudio Bruggink die namens de Gemeente Hengelo in reactie op de Nashville-verklaring de Regenboogvlag heeft gehesen.
Lekker laten wapperen zou ik zeggen!

Meer berichten