Susanne van den Beukel: "Achter het kille percentage van 47 procent eenzame 65+'ers staan individuele personen die zeer eenzaam zijn.
Susanne van den Beukel: "Achter het kille percentage van 47 procent eenzame 65+'ers staan individuele personen die zeer eenzaam zijn. (Foto: )

ChristenUnie: De voordeur uit: alleen-zijn tegengaan

  Politiek

In Hengelo's Weekblad start een nieuwe rubriek, waarin de fractievoorzitter, een raads- of commissielid van de deelnemende raadsfracties een stelling poneert. Voor deze week heeft Susanne van den Beukel, fractievoorzitter van de ChristenUnie, de pen ter hand genomen.

Hengelo - Het nieuwe jaar is net begonnen. Hoe was uw start? In de kerstvakantie las ik een interview met vicepremier De Jonge: "Je bent niet alleen voor je eigen cluppie op aarde." Vooral zijn opmerking dat sommige ouderen 'dagenlang hun eigen stem niet hoorden' raakte me diep en vat een van dé thema's van ChristenUnie Hengelo samen, namelijk: Eenzaamheid tegengaan.

Motie 'eenzaamheid'
Tijdens bezoek van familie krijg ik te horen dat 'alleen-zijn' pijn doet.
Het is ook voor mij meer dan een politiek thema. Vanuit deze betrokkenheid heeft ChristenUnie Hengelo tijdens de jaarlijkse behandeling van de begroting afgelopen november, het initiatief genomen voor de motie 'eenzaamheid'. Wij zijn dankbaar dat deze motie veel steun van de Hengelose raad heeft gekregen. Middels de motie dragen de raadspartijen het college op om een startconferentie over eenzaamheid hier in Hengelo te organiseren met als doel het verkennen en bundelen van de bestaande samenwerkingen. De gemeente zal haar regierol pakken en een gezamenlijke visie en een uitvoeringsplan ontwikkelen én hierbij naast ouderen ook eenzame jongeren als doelgroep meenemen.

Maar dat is pas het begin. Veel mensen van 18 en ouder voelen zich eenzaam en de cijfers stijgen naarmate mensen ouder worden. Achter het kille percentage van 47 procent eenzame 65+'ers in onze stad, staan individuele personen die zeer eenzaam zijn. De aanpak van eenzaamheid is niet eenvoudig. Het leggen van verbindingen tussen mensen vergt veel aandacht door bijvoorbeeld plaatselijke samenwerking van vrijwilligers en professionals. Gelukkig zijn er voorbeelden die laten zien, dat het in kleine stappen lukt om mensen uit hun isolement te halen. Zoals die aardige mevrouw, die ik ontmoette tijdens het wekelijkse koffiedrinken van de Ouderen Sociëteit Hasseler Es. Ze genoot van dit uitje en de ontmoeting met mensen uit de buurt. Voor de enthousiaste vrijwilligers is zij zichtbaar en als zij er een keer niet is, wordt dit opgemerkt.

Of het maatjesproject van Humanitas, waar betrokken vrijwilligers mensen opzoeken, samen iets ondernemen en helpen tot het moment dat er weer voldoende zelfbewustzijn is om op eigen kracht aan de maatschappij deel te nemen.
Eenzaamheid is een onderwerp dat vraagt om actie. Vanuit de politiek kunnen we dé eenzaamheid niet oplossen. Wel kunnen we er bij helpen, onder andere door initiatieven tegen eenzaamheid te ondersteunen.
En, u en ik, samen de handen uit de mouwen te steken om voor een ander van betekenis te zijn.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden
Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding