Extra geld voor binnenstad en Industrieplein

  Politiek

Hengelo - De gemeente Hengelo heeft het financieel perspectief voor de komende jaren structureel goed op orde, waardoor er de komende jaren geïnvesteerd kan worden in de stad. Dat blijkt uit de Beleidsbegroting 2018 - 2021, die de gemeenteraad op 7 november heeft vastgesteld. De beleidsbegroting is te vinden in het financieel portaal, op de website van de gemeente Hengelo.

'Investeren vanuit solide financiële positie'
De totale omvang van de begroting is in 2018 circa 292 miljoen euro. 'We kunnen de komende jaren flink investeren in de stad', zegt Mariska ten Heuw, wethouder Financiën. 'De gemeenteraad heeft ingestemd met extra geld voor de binnenstad, het Industrieplein mét skatepark en de Twentse samenwerking. Daarnaast is er ruimte om extra in te zetten op duurzaamheid, werk, onderwijs, verkeer en veiligheid. Dat alles vanuit een solide financiële uitgangspositie, waarbij de algemene reserve op peil is en blijft. En dat is belangrijk om mogelijke risico's (waaronder de jeugdzorg en Wmo) de komende jaren het hoofd te kunnen bieden'.

Woonlasten
Per saldo neemt de lokale belastingdruk voor een eigenaar van een woning af met circa 2,2% in 2018 ten opzichte van 2017. Voor de huurder van een woning daalt de lokale lastendruk met circa 5,8%.
In december neemt de gemeenteraad een besluit over het afvalbeleid en de bijbehorende kosten.

13 miljoen voor de binnenstad
Het marktplein gaat op de schop en eind november mag iedere Hengeloër van 8 jaar of ouder meestemmen over de inrichting daarvan. De Enschedesestraat wordt in de eerste helft van 2018 grondig aangepakt. Al deze concrete werkzaamheden vloeien voort uit het 'Integraal actieplan voor een vitale Hengelose binnenstad' en zijn een resultaat van een krachtige samenwerking tussen de stichting Centrummanagement Hengelo (SCH), de stichting Vastgoed Hengelo (SVH), Bureau Hengelo en de gemeente Hengelo. De gemeenteraad heeft op 7 november ingestemd met de plannen die in totaal 13 miljoen euro gaan kosten.

Meer groen en plan voor parkeren
Bij het vaststellen van de plannen voor de binnenstad heeft de gemeenteraad aanvullend ingestemd met een motie voor meer bomen en groen in de binnenstad. Bovendien wil de raad graag op korte termijn een plan voor parkeren en de parkeertarieven, om de aantrekkelijkheid van de binnenstad te versterken.

Meer berichten
Shopbox