Foto: pr

Brief raadslid over dubieuze zorgaanbieders!

  Ingezonden

Brief aan het college van B&W van Hengelo

Geacht college,

In media hebben we met verbazing kunnen lezen dat de Kristal Welzorg Groep welke, ondanks een dubieus verleden, vorig jaar een contract voor zorgverlening in Twente heeft gekregen, afgelopen woensdag 5 februari 2020 door de Rechtbank in Almelo failliet is verklaard.

Hoe is het toch mogelijk dat 14 Twentse gemeenten (Samen 14), waaronder ook de gemeente Hengelo, deze dubieuze zorggroep een raamovereenkomst per 1 januari 2019 op het gebied van zorg heeft gegeven? Zeker gezien de historie van twee faillissementen (2014 en 2016), kritiek van de Inspectie Volksgezondheid en dikke financiële verliezen. Ook zou er sprake zijn van dubieuze geldstromen, een aandeelhouder die ineens spoorloos is, niet betalen van de pensioenfondsen en belastingdienst. Is hier geen sprake geweest van Bibob (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) toetsing?

Gezien bovenstaande is uitleg hierover meer dan nodig. Ondergetekende heeft de volgende vragen,

Kunt u ondergetekende aangeven waarom deze dubieuze zorgaanbieder, mede met steun van de gemeente Hengelo, per 1 januari 2019 het contract (raamovereenkomst) heeft gekregen en wat de gevolgen zijn voor de zorg in Hengelo nu Kristal Welzorg Groep afgelopen woensdag 5 februari 2020 failliet is verklaard?
Bent u het met ondergetekende eens dat het goed zou zijn dat de verantwoordelijk wethouder z.s.m. duidelijk maakt hoe het een en ander heeft kunnen gebeuren en hoe het opgelost gaat worden? Dit om de eerste zorgen weg te nemen. Zo ja, wanneer gebeurt dat? Zo nee, waarom niet?
Is er sprake geweest van een Bibob of andere officiële toetsing en zo ja hoe is het dan mogelijk dat deze dubieuze zorgaanbieder door de screening is gekomen? Zo nee, waarom niet?
In het (korte) verleden heeft de gemeente Hengelo al eerder met een zorgaanbieder (Zorgburo Maatwerk uit Enschede) te maken gehad waar grote vraagtekens bij werden gesteld. Er zou bij dit zorgburo o.a. gesjoemeld zijn met declaraties en onvoldoende zorg verlenen aan zeer kwetsbare cliënten. Dit zorgburo is na/tijdens(?) een onderzoek in 2017 failliet verklaard. In december 2016 is een raadslid van Pro Hengelo, Ali Oflazoglu, die werkzaam was bij dit Zorgburo, per direct afgetreden, zolang het onderzoek naar mogelijke fraude met zorggelden nog zou lopen. Hij zou terugkeren als uit het onderzoek zou blijken dat hem geen blaam zou treffen. Hij is niet teruggekeerd in de Gemeenteraad en de Gemeenteraad, is volgens ondergetekende, niet officieel open en transparant geïnformeerd over de verdere gang van zaken.

We hebben de volgende vragen:

kunt u ondergetekende aangeven of het onderzoek naar het Zorgburo Maatwerk ondertussen is afgerond is en wat de uitkomsten hiervan zijn? Is er sprake geweest van fraude met zorggelden en welke consequenties heeft dat voor Hengelo gehad? Is de Gemeenteraad van Hengelo geïnformeerd over de gang van zaken en wanneer? Zo ja, dan zou ondergetekende graag de informatie hierover willen ontvangen. Zo nee, waarom niet?

Hoe gaat u voorkomen dat in de toekomst dubieuze zorgverleners zoals de bovengenoemde twee, gecontracteerd worden of weer een contact krijgen en welke concrete maatregelen zijn er al genomen door de gemeente Hengelo c.q. Samen 14 om dit soort blamages te voorkomen?
Kan er tussentijds niet ingegrepen worden (door het contract af te nemen) als het duidelijk wordt dat een zorgaanbieder niet kan voldoen aan de gestelde eisen? Zo ja, waarom is dat niet gebeurt? Zo nee, waarom niet?

Ondergetekende ziet met belangstelling de antwoorden tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Leo Janssen
Onafhankelijk Raadslid Hengelo

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden




Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding