Theater KamaK en Montessori College Twente omarmen elkaar.

  Cultuur

Hengelo – Op maandag 29 oktober 2018 houdt Theater KamaK een try-out met hun nieuwe voorstelling "Furia". En bij deze laatste test voor de première hebben ze een uiterst kritisch publiek uitgenodigd: de tweede klassen van het tweetalig onderwijs (TTO) van Montessori College Twente. Een ontmoeting waarbij de verstandelijk beperkte acteurs en de leerlingen met elkaar kennismaken en samen theater beleven. Deze samenwerking heeft voor beide instellingen een grote waarde, daar maatschappelijke betrokkenheid voor zowel het Montessori College Twente als voor Theater KamaK hoog in het vaandel staat. 

Wat verbindt een school, als het Montessori College, met een theatergroep, als KamaK? 
Naast de maatschappelijke betrokkenheid, zijn beide instellingen ambitieus, creatief, dynamisch en eigenwijs. Beiden zijn gespitst op het ontwikkelen van de individuele talenten. Iedere leerling en iedere acteur heeft een talent binnen hun eigen mogelijkheden en deze wordt actief ontwikkeld.
Daarnaast verbindt theater. Daar waar voor KamaK theatermaken dagelijks werk is, is drama bij het Montessori College een belangrijk onderdeel in het TTO-curriculum.

Theater KamaK is een Hengelose theatergroep voor acteurs met een verstandelijke beperking. Vijf dagen per week zijn de acteurs actief in het maken van theatervoorstellingen en het zich bekwamen in het vak, door middel van een specifieke theatertraining. Deze training bestaat o.a. uit theaterkennis, spel, zang, muziek, beweging en vooral veel improvisatie oefeningen. De improvisatie oefeningen vormen dan ook regelmatig de basiselementen voor een nieuwe productie, waarmee KamaK 1 à 2 maal per jaar komt.

Op 1 november a.s. zal dan ook de nieuwe voorstelling "Furia" in première gaan. Furia is een barokke voorstelling, die zich afspeelt in de pruikentijd, over de jonge en mooie Furia. Zij zou graag huwen, maar geen enkele partij valt voor Furia zelf. Alleen haar rijkdom en haar positie lijken de mogelijke huwelijkskandidaten te interesseren. De dochter van de hertog en hertogin van Kalenkerker ontsteekt in blinde woede. Thema's als jaloezie, hebzucht, wraak en verlangen staan centraal in deze voorstelling. Een shakespeareaanse zedenkomedie, waarin de teksten ook nog eens volledig op rijm lopen.

En mede daarom is het Montessori College Twente zo trots om uitgenodigd te zijn door Theater KamaK. Binnen het tweetalig onderwijs is drama een belangrijk vak. De leerlingen op het TTO krijgen ruim 50% van alle vakken in de Engelse taal. Om te voorkomen dat de leerlingen slechts louter vaktaal leren, zijn ook vakken als drama, EIO (Europese en Internationale Oriëntatie) en muziek in het Engels aan het curriculum toegevoegd. Tevens maakt dit, dat de leerlingen van het Montessori, zich uitstekend kunnen presenteren, verbanden tussen uiteenlopende zaken zien en een brede kijk op de wereld krijgen. Immers wordt in leerjaar drie van het TTO de wereldberoemde Shakespeare gekoppeld aan diverse vakken die de leerlingen volgen. 

De tweede klassers van het TTO bereiden zich reeds op dit shakespeareaanse derde jaar voor. De thema's uit Furia zijn al sinds het begin van dit schooljaar de hoofdthema's rond verschillende opdrachten binnen het vak drama. Een prachtige stap van Theater KamaK en Montessori College Twente om elkaar op deze wijze van dienst kunnen zijn. Leren van elkaar, leren binnen dezelfde passie en doelen en elkaar ondersteunen. 
Het Montessori College en KamaK omarmen elkaar en zien hier een toekomst in.

Meer berichten