Hans Mulder

Verveling

  Column

Column Hans Mulder

Regelmatig horen ouders hun kinderen zeggen dat ze zich vervelen. Maar ook jongeren en zelfs veel oudere mensen lijden aan verveling. Volgens Wikipedia is verveling een gevoel van lusteloosheid, desinteresse en hangerigheid, grenzend aan ergernis. Verveling voelt als gedwongen en onaangenaam en kan het gevolg zijn van gebrek aan prikkels tijdens wachten of het gevolg van bezigheden die als saai, eentonig en repetitief worden ervaren. Jezelf verzetten tegen verveling kan schadelijk zijn.

Onderzoek wijst uit dat te veel drinken, een gokje wagen, stimulerende middelen gebruiken of gevaar opzoeken er het gevolg van kunnen zijn. Ooit zei Nietzsche dat het leven duizend malen te kort is om je te vervelen. Verveelexpert John Eastwood (directeur van het Boredom Lab) van de universiteit van York geeft aan dat we ons vaker in de staat van verveling zouden moeten begeven omdat het je de middelen biedt om na te denken over wat je wilt. Natuurlijk is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Verveling geeft een gevoel van bezorgdheid. Het gevoel dat er iets mist. We zijn namelijk gewend om bezig gehouden te worden door alle prikkels van buitenaf en kunnen zelfs angstig worden om alleen te zijn met onze gedachten. Verveling dwingt ons uit onze comfortzone te stappen. Dat voelt niet natuurlijk dus ligt het voor de hand het nieuwe niet aan te pakken en weer het mobieltje te pakken of te gaan Netflixen om de verveling maar niet te voelen. Eastwood noemt verveling een leeg moment om op te vullen door na te denken. Verveling is, zo wordt gezegd, een gevolg van gebrek aan stimulans. We voelen ons verveeld doordat er niets leuks op de agenda staat of omdat we een film al hebben gezien of een evenement al hebben meegemaakt.

Oorzaak is het te veel aan prikkels waardoor we in onze Westerse samenleving gewend zijn geraakt aan constante tevredenheid. We kunnen haast niet anders dan nieuwigheid achterna jagen. Verveling wordt door Eastwood een ‘sociale ziekte van de 21’ eeuw genoemd. Een luxeprobleem. We hebben zo veel mogelijkheden om onze aandacht aan te besteden dat we overweldigd raken als we er geen gebruik van maken. We gaan ons vervelen.

Hans Mulder is eigenaar van Hansmulderabc

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden
Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding