Foto:

Wat is echt belangrijk?

  Column

Column Hans Mulder

De laatste drie weken zijn de onderwijsgevenden in ons land er in geslaagd om bijzonder snel afstandsonderwijs te creëren. Een geweldige prestatie die voor met name oudere leerkrachten ook veel heeft opgeleverd. Klassikaal onderwijs, met name in niet te grote groepen, heeft natuurlijk tal van voordelen maar dat neemt niet weg dat een online-programma ook sterke punten heeft. Onderwijs op afstand heeft nadelen. Zo is er is minder discussie of uitwisseling met medeleerlingen en moet de docent er voor waken dat de lessen te statisch worden omdat een aantal lesvormen niet mogelijk zijn. Denk aan bijzondere interacties, iets op het digi-bord tekenen, een leerling naar voren roepen voor een opdracht of het in groepjes laten werken. Een voordeel is wel weer dat de leerkracht meer een op een contact heeft en minder tijd besteedt aan correctie en feedback.

Via skype en mail wordt de afstand die het beeldscherm creëert gecompenseerd door de persoonlijke begeleiding. Dus onpersoonlijk, zoals veel ouders denken, is afstandsonderwijs zeker niet. Het is een noodoplossing voor als het lijntje is gebroken en jammer dat het dan toch vaak vooral gaat om controle, grip op het leren en het behalen van doelen. Het pedagogische proces wordt afgeremd en in het ergste geval afgebroken. We mogen daarom niet vergeten dat het in het onderwijs altijd gaat om het individu, de leerling die zelf keuzes maakt. De aandacht dient in deze tijd dan ook vooral te liggen op wat door de leerkracht aan ieder kind gegeven kan worden en veel minder op wat het op moet leveren. De leerkracht weet wat ieder kind individueel nodig heeft. 

Met meer aandacht voor het individu is de kans groter dat het in afstandsonderwijs kan aannemen wat gegeven wordt. Onderwijs geven dient wederkerig te zijn. Je hebt de andere (ontvangende) partij nodig om samen verder te komen. Als we dat kunnen realiseren is accepteren dat deze periode een gat in de ontwikkeling van kinderen slaat geen probleem. Natuurlijk is het goed om thuisonderwijs op een passende wijze vorm te blijven geven. Hierbij moeten we vooral blijven inzetten op het vasthouden van de pedagogische relatie. Dat is echt belangrijk.

Hans Mulder is eigenaar van hansmulderabc

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden
Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding