Dit is de kans


Hans Mulder

Dit is de kans

  Column

Column Hans Mulder

Jaren geleden had ik een heftige discussie met een onderwijsinspecteur over de zin van de eindtoets. De Cito-toets, die jaarlijks door de basisschoolkinderen van groep 8 gemaakt moet worden. Mijn mening is dat de centrale eindtoets geen enkele meerwaarde heeft. Dit omdat de professionals in de basisscholen met de hulp van een goed volgsysteem heel goed in staat zijn een passend advies voor het te volgen voortgezet onderwijs te geven. Naast de verzamelde gegevens leveren de uitkomsten van een momentopname niet veel op. Daarbij valt de spanning, die van invloed kan zijn op de resultaten van de leerlingen, weg. Tijdens de discussie probeerde de inspecteur mij op vele manieren te overtuigen van de waarde van de toets. We kwamen er niet uit en sloten af met de opmerking van de inspecteur dat scholen gewoon dienen te doen wat de subsidiegever, de overheid, opdraagt.

Als (oud) onderwijsman in hart en nieren blijf ik geïnteresseerd in alles wat zich in en om het onderwijs afspeelt. Het bericht van onderwijsminister Arie Slob dat er, binnen het kader van de coronacrisis, dit jaar geen eindtoets zou worden afgenomen, kwam voor mij niet onverwacht. Naast tijdverlies vormde het feit dat de leerkrachten op dit moment hun handen vol hebben met het organiseren van afstandsonderwijs voor de thuiszitters een belangrijke reden voor zijn besluit. Het advies dat de leerlingen en hun ouders eerder dit schooljaar van de leerkracht hebben gekregen wordt nu leidend. Daarnaast moet op de school voor voortgezet onderwijs volgens de minister extra goed gekeken worden of de leerlingen op de juiste plek zitten. Een goed bericht. Het geeft duidelijkheid. Leerkrachten, kinderen en ouders weten waar ze aan toe zijn en het overleg met het voortgezet onderwijs kan worden ingezet om de overstap soepel te laten verlopen. Natuurlijk gaat het er niet om of veel collega’s, waaronder ikzelf, gelijk krijgen inzake hun ideeën over een goede overstap naar de best passende school. Wel biedt het besluit van de minister de mogelijkheid om met het afwijken van wat 'normaal' was te ontdekken of het afnemen van de centrale eindtoets altijd wel zo zinvol is geweest.

Hans Mulder is eigenaar van hansmulderabc

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden
Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding