Foto: Hans Mulder

Column Hans Mulder: Meer mannen nodig

  Column

25 jaar geleden werkte ik in het voortgezet onderwijs. Daar viel mij het verschil in betrokkenheid tussen jongens en meisjes op. Ik ontdekte dat vooral jongens onvoldoende uitgedaagd werden en dat ze hun energie liever wilden steken in alles wat er buiten het klaslokaal te leren was. Vooral in de periode dat ik in het voortgezet speciaal onderwijs mijn leerlingen mocht begeleiden in de bedrijven en instellingen waar ze stage mochten lopen was dit goed zichtbaar. Vaak zeiden de jongens; "Hier leer ik pas echt waar het om gaat".
Al meer dan dertig jaar zien we het aantal mannen in het onderwijs afnemen. Wat is er veranderd? Zijn we uit het oog verloren hoe jongens leren? Ik weet dat er een groot verschil bestaat tussen het leren van meisjes en jongens. Jongens proberen uit, zoeken een andere uitdaging, kijken waar het mis gaat en leren daarvan. Gedragsdeskundigen schreven al jaren geleden over de vervrouwelijking van het onderwijs en de veranderingen. De nadruk kwam te liggen op de aanpak, de didactiek voor met name taal en rekenen. Leerlingen moesten zich langer concentreren. Er kwam minder tijd voor bewegen en bij sportlessen moesten de risico's worden beperkt. Er werd veel aandacht besteed aan de emancipatie van de meisjes en meer en meer gesproken over het storende gedrag van de jongens.

Ik stel daarmee absoluut niet dat onze juffen het niet goed doen. Zij werken zeker hard en naar eer en geweten. Ik ben er van overtuigd dat meer mannen in het onderwijs jongens betere kansen biedt. Mannen hebben een andere kijk op zaken, een andere humor en een ander taakgedrag. Ze durven meer risico te nemen en kunnen in die zin voor jongens een voorbeeld zijn. Het is een bewezen feit dat meisjes eerder dan jongens grote taken kunnen plannen en dat jongens het beste leren van korte taakjes die we langzaam moeten uitbreiden.

Het is wetenschappelijk bewezen dat de frontale cortex, het deel in ons brein waarmee we anticiperen en we reageren op de gevolgen van eigen handelen, zich bij jongens een tot twee jaar later ontwikkelt dan bij meisjes. Het is daarom goed voor jongens dat er meer mannen in het onderwijs komen.

Meer berichten
Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding