Foto:

Column Has Mulder: Wat is geluk?

  Column

"Ik weet niet of ik nog wel gelukkig ben met mijn werk". Somber en met opgetrokken schouders zat de man aan de andere kant van de tafel. Na ruim 30 jaar als leraar in het basisonderwijs te hebben gewerkt kwam dit gevoel, zo zei hij, steeds vaker naar boven.

Wat is geluk? Daar is geen eenvoudige definitie van te geven. Bij omschrijvingen van het woord geluk worden verschillende definities als, happiness-geluk, well being-welbevinden of levenstevredenheid onder een noemer geplaatst. Geluk wordt voor een groot deel door omgevingsinvloeden bepaald. Daarnaast ligt het verschil in geluksgevoel, zo wijst onderzoek uit, ook opgesloten in de genen. Door de eeuwen heen is en wordt er door de mens altijd al gezocht naar geluk. Maar de laatste 20 jaar is de roep om geluk sterker dan ooit.

Op verschillende vlakken zijn we op zoek naar geluk. In spiritualiteit, intieme relaties, besteding van de vrije tijd maar ook in ons werk. Natuurlijk werken we voor geld maar ook voor de voldoening die het geeft. De leraar die op zoek is naar geluk in zijn leven dient eerst te beseffen wat geluk eigenlijk is. Als dat duidelijk is kan hij zich bezinnen op de vraag wat de relatie van geluk is met zijn werk. Wat doet werk met het geluksgevoel en wat doet het geluksgevoel met het werk? Dat lijkt vreemd maar als we geluk definiëren als het fijne of goede gevoel dat iemand heeft over zijn eigen leven dan wordt deze wisselwerking snel duidelijk. Geluk kan alleen van binnenuit gevoeld en ervaren worden.

Iedereen ervaart geluk op zijn eigen manier. Mensen die werken in het onderwijs of in de zorg zijn vaker dan gemiddeld loyaal, gedisciplineerd en perfectionistisch. Hierdoor lopen ze het risico minder goed grenzen aan te geven en kan stress het geluksgevoel beïnvloeden. Wie niet in staat is aan te geven dat stress wordt ervaren loopt een enorm risico. Het is als een 'een-tweetje' tussen personeel en management. Als dat spel goed wordt gespeeld ontstaat er vanzelf een geluksgevoel op de werkvloer. Vaak gaat het echter niet alleen om het dagelijks werk maar veel meer. Het gevoel van geluk ontstaat door wat ligt opgesloten in de genen van de persoon en de omgevingsinvloeden. Dat is iets om eens over na te denken.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden
Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding