Hans Mulder
Hans Mulder (Foto: PR)

Column Hans Mulder: Belachelijk onderzoek

  Column

Meer dan 42 jaar heb ik gewerkt als leraar en directeur in het onderwijs. Ik neem aan dat ik daardoor een aardig beeld heb van de stand van zaken in het onderwijs. Zit uw kind nog op de basisschool? Als dat zo is dan durf ik met enige zekerheid te stellen dat het over het algemeen wel goed gaat met uw kind op school. Ondanks de zware taak van de leerkrachten wordt er nog steeds geprobeerd ieder kind de aandacht te geven die het nodig heeft. Er wordt hard gewerkt en er worden moderne onderwijsmethoden gebruikt.

Onderzoekers van de Universiteit van Leiden hebben ontdekt dat in de Nederlandse schoolboeken te weinig namen staan van migranten. Dit onderzoek zou gedaan zijn naar aanleiding van het feit dat kinderen in het Jeugdjournaal verteld hadden zich daardoor niet welkom in Nederland te voelen. Dit onderzoek kon ik met de beste wil van de wereld niet plaatsen. Soms vraag ik me af of er ook een ander land bestaat waar zo veel onderzoeken worden gedaan als in Nederland. Daarbij borrelt ook direct de vraag op of die onderzoeken altijd belangrijk of zinvol zijn. Er hoeft maar iets te gebeuren in ons kleine landje en er wordt gemeld dat er geen maatregel of actie volgt maar dat er eerst gedegen onderzoek gedaan zal worden. Dat is in een aantal gevallen natuurlijk te begrijpen maar vaak ook helemaal niet.

Hogescholen zijn kenniscentra geworden waar wetenschappelijk praktijkgericht onderzoek wordt uitgevoerd omdat het bij uitstek instellingen zijn waar de wisselwerking tussen onderwijs, praktijk en praktijkonderzoek vorm kan krijgen. In al de jaren dat ik gewerkt heb met de verschillende methodes heb ik nooit gehoord dat een kind gevraagd heeft waarom zijn of haar naam niet in het boek stond. Al helemaal niet dat François, Achmed, June en Aisscha zich niet welkom voelden omdat hun naam nooit werd gebruikt. Veranderingen komen via de weg der geleidelijkheid.

Wetenschappelijk praktijk gericht onderzoek is natuurlijk zinvol maar wie mij aan het verstand kan peuteren waarom de uitslag van het genoemde onderzoek een bijdrage kan leveren aan de integratie en participatie van migrantenkinderen mag contact met mij opnemen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden