Overgewicht

  Column
Foto:

Over het drama overgewicht

Overgewicht blijft ondanks de groeiende aandacht voor gezonde voeding en de voorlichtingsprogramma's een groot probleem. In ons land en wellicht in wat mindere mate ook in onze regio.
In onderzoeken die worden gedaan zegt bijna 100% van de ondervraagden zich bewust te zijn van de gezondheidsrisico's die overgewicht met zich mee brengt.
Opvallend is dat een kwart van de mensen die de vragen hebben beantwoord zegt geen behoefte te hebben aan nog meer informatie over wat wel en niet gezond is.
Met name de schijnreclames over "zogenaamde" gezonde voeding levert wantrouwen op als na enige tijd blijkt dat het product dat werd aangeprezen toch slecht blijkt te zijn.

De aandacht voor gezond eten en drinken in bijvoorbeeld de overheidscampagnes vergroot volgens een flink aantal mensen met overgewicht het schuldgevoel en helpt hen niet het probleem in volle overtuiging aan te pakken.
Ouders die in een gesprek aangaven zich zorgen te maken over hun kind met overgewicht heb ik vaak gerust kunnen stellen. Kinderen met overgewicht hoeven meestal niet direct af te vallen. Dit omdat een kind in de lengte groeit. Ouders hoeven er dan eigenlijk alleen maar voor te zorgen dat het gewicht constant blijft.

'Lekker eten maakt
gewoon blij'


Als een kind een tijdje niet zwaarder wordt loopt het overgewicht vanzelf terug. Als daarnaast aandacht wordt besteed aan voeding, bewegen, gedragsverandering en de rol van de ouders zijn er, met de aandacht voor de problematiek in het onderwijs, mooie resultaten te bereiken.

Meer berichten