Hans Mulder

Column Hans Mulder: De 1,5 meter

  Column

Uit een door de Amerikaanse universiteiten Princeton, John Hopkins en Berkley uitgevoerd onderzoek blijkt dat kinderen het coronavirus wel degelijk kunnen verspreiden. Een bijzonder onderzoek dat voor mij de reden is om voor de laatste keer in een column aandacht te besteden aan Covid-19.

Het onderzoek werd door de universiteiten uitgevoerd onder een half miljoen kinderen in India. Duidelijk werd dat kinderen veel meer kans hebben om covid-19 op te lopen van hun eigen leeftijd dan volwassenen dat hebben en dat kinderen het virus met duidelijke symptomen ook door kunnen geven aan anderen. Het is vreemd dat wij hier in Nederland nauwelijks iets van dit onderzoek hebben gehoord. Helemaal omdat, op het moment dat ik deze column schrijf, het aantal besmettingen nog steeds enorm toeneemt. Het ligt dus voor de hand dat er ook steeds meer besmette clusters op scholen zullen ontstaan.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu doet onderzoek naar de rol van kinderen bij de verspreiding van het virus. Ze stelt dat er wereldwijd relatief weinig kinderen met Covid-19 zijn gemeld. Op basis van haar onderzoekopbrengsten heeft het RIVM aangegeven dat het virus zich vooral onder volwassenen en van volwassen familieleden naar kinderen verspreidt. Over het algemeen geldt: hoe jonger het kind, hoe minder groot de rol bij de verspreiding van het virus is. Op basis van dat gegeven is de maatregel 1,5 meter voor kinderen ook versoepeld en hoeven ze onderling in de kinderopvang en het basisonderwijs tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden. Voor jongeren van 13 tot 18 jaar geldt hetzelfde voor de onderlinge afstand maar zij moeten wel 1,5 meter afstand tot volwassenen houden. Dit geldt voor alle leerlingen op middelbare scholen, ongeacht leeftijd. In het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs moet iedereen zich aan de afstand houden, met uitzondering van het praktijkonderwijs. Hiervoor zijn weer andere regels opgesteld.

We weten dus wat ons te doen staat. Of het voldoende is blijft, gezien het door de Amerikaanse universiteiten gehouden onderzoek, de vraag. De komende weken gaan we het meemaken.

Hans Mulder is eigenaar van hansmulderabc

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden