SWB Groep doorstaat de coronacrisis goed

SWB Groep heeft in 2019 wederom goed gepresteerd. Zowel het bedrijfsonderdeel SWB als Gildebor behaalden hun maatschappelijke doelstellingen en een verwacht negatief resultaat van 0,6 miljoen € bleef beperkt tot 0,3 miljoen €. Dat stemde het bestuur tijdens de algemene bestuursvergadering van 26 juni 2020 zeer tevreden. Tijdens de bijeenkomst werd het jaarverslag over het voorbije boekjaar goedgekeurd en vastgesteld.

Uit het door de directie gepresenteerde Jaarverslag blijkt een beduidend beter resultaat dan begroot. Dit werd met name veroorzaakt door meevallende subsidies en optimalisatie van de samenwerking met de gemeenten. Algemeen directeur Robert Monninkhoff daarover: “Voor onze sector zijn het onzekere tijden, maar SWB Groep vaart al jarenlang een stabiele koers en werkt zeer nauw en trouw samen met gemeenten, bedrijfsleven en andere relaties. We staan midden in de maatschappij en dat heeft ook in 2019 tot mooie resultaten geleid”. Directeur Middelen & Control Dianne Span vult aan: “In de goede jaren hebben we een mooi eigen vermogen opgebouwd. Daarmee kunnen we de noodzakelijk transitie financieren zonder extra gemeentelijke bijdragen”.

SWB Groep heeft ook de coronacrisis in de eerste helft van 2020 goed opgevangen. Bestuursvoorzitter Mariska ten Heuw daarover: ”De directie heeft heel snel gehandeld en in de eerste fase de gezondheid van alle (kwetsbare) medewerkers absolute prioriteit gegeven. Inmiddels is het grootste deel van de medewerkers gelukkig weer aan het werk. Het financiële gevolg van de crisis is hierdoor (en door een steunmaatregel vanuit Den Haag) zeer beperkt gebleven”.

Uit het Sociaal Jaaroverzicht blijkt dat SWB in 2019 het 50-jarig jubileum groots heeft gevierd. Daarbij werd de grote diversiteit van de onderneming aan de hand van 50 verhalen van 50 medewerkers wereldkundig gemaakt. Robert Monninkhoff: “Het is prachtig om te zien hoe trots onze medewerkers op hun werk zijn en in hoe veel sectoren en branches wij actief zijn. Dat is de kracht van SWB Groep”.

Tijdens de bestuursvergadering veranderde de samenstelling van het algemeen bestuur. Herman Mulder (voormalig wethouder Borne) werd opgevolgd door Arno Spekschoor.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden