Rekenkamercommissie biedt doorwerkingsonderzoek aan ‘Met beleid garant staan’

De Rekenkamercommissie van Hengelo heeft de resultaten van het doorwerkingsonderzoek ‘Met beleid garant staan?’ aangeboden aan de gemeenteraad. Het is een onderzoek naar de opvolging van aanbevelingen uit een door het college uitgevoerd artikel 213a-onderzoek naar Hengelose beleid voor het verstrekken van leningen en garanties.

In het jaar 2014 heeft Kennispunt Twente namens het college een beleidsevaluatie uitgevoerd naar het Hengelose beleid voor het verstrekken van leningen en garanties voor maatschappelijke doelen. Met het voorliggende doorwerkingsonderzoek heeft de rekenkamercommissie een peilstok genomen om te onderzoeken of en zo ja, in welke mate het college conclusies en aanbevelingen uit beleid- en organisatieonderzoek daadwerkelijk vertaalt naar nieuw beleid en nieuwe uitvoeringsvormen.

Het college volgt aanbevelingen op

Louis Rings, voorzitter Rekenkamercommissie Hengelo: “We zien dat het college beleidsmatig opvolging heeft gegeven aan alle vijf aanbevelingen van het art. 213a-onderzoek (Gemeentewet) uit 2014. Het is belangrijk dat aanbevelingen uit beleid- en organisatieonderzoeken daadwerkelijk en volledig om worden gezet in nieuw beleid en nieuwe uitvoering.” In het nieuwe beleid is vastgelegd dat in beginsel geen leningen of garanties voor maatschappelijke doelen worden verstrekt, in bijzondere gevallen kunnen uitzonderingen worden gemaakt. In de beleidsuitvoering is het maken van uitzonderingen bij de ingediende aanvragen echter eerder regel dan uitzondering. En dat gebeurt met medewerking van de raad, die in alle vijf gevallen op voorstel van het college een besluit tot het verstrekken van een lening of garantie heeft genomen.

Aandachtspunten

Op basis van het onderzoek komt de Rekenkamercommissie ook met twee aanbevelingen. Louis Rings: “We hebben geconstateerd dat de raad in vijf gevallen een voorstel is voorgelegd om een lening of garantie te verstrekken. We zien dat de onderbouwing van deze voorstellen niet uniform is waardoor voor de raad niet direct inzichtelijk is wat de overwegingen zijn ten aanzien van bijvoorbeeld de instrumentkeuze of de risicodeling met een derde partij”. Daarnaast merkt de Rekenkamercommissie op dat het college in alle gevallen de raad conform wettelijk voorschrift moet informeren over de resultaten van artikel 213a-onderzoeken.

Rapportage

Het volledige rapport, inclusief conclusies en aanbevelingen, is beschikbaar op www.hengelo.nl/rekenkamer. Het rapport wordt na het zomerreces door het presidium geagendeerd voor behandeling in een politieke markt.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden
Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding