Foto: Pixabay

SP start Meldpunt Huurverhoging Welbions: Nul is Genoeg!

De SP afdelingen in Borne en Hengelo zijn een meldpunt voor huurders gestart, waarin huurders hun bezwaren kunnen aangeven tegen de huurverhoging die Welbions per 1 juli. aan de huurders oplegt. Huurders kunnen melden met welke maandelijkse lastenverhoging ze worden geconfronteerd en wat dat voor hun situatie betekent. Ook kunnen ze de eis Nul % is genoeg kracht bij zetten. Huurders worden opgeroepen dit te melden via hengelo.sp.nl of borne.sp.nl.

Onlangs heeft de SP in Borne en Hengelo woningcorporatie Welbions samen met Groenlinks en PvdA opgeroepen om dit jaar de huren in Hengelo en Borne niet te verhogen. Veel huishoudens hebben nu en in de komende tijd sterk te lijden onder de coronacrisis, ook door soms forse inkomstenderving. De jaarlijkse huurstijging zorgt ervoor dat juist de minst draagkrachtige huishoudens fors worden getroffen, wat dit jaar dus in veel gevallen wordt verergerd door de viruscrisis.

Welbions heeft in reactie aangegeven dat ze niet wil ingaan op dit appel en zegt dat ze met maatwerk huurders wil ondersteunen die hun huur niet kunnen betalen vanwege de coronacrisis. Dit maatwerk zou kunnen betekenen uitstel van huurbetaling, of in sommige gevallen kwijtschelding. Huurders in Borne en Hengelo, die als gevolg van de coronacrisis in betalingsproblemen zijn gekomen, kunnen zich melden bij Welbions.

Onbetaalbaar

De SP is echter van mening dat huurstijging van de afgelopen jaren heeft geleid tot een voor veel huishoudens onbetaalbare huur en pleit daarom voor een stop op de huurverhoging. In de Eerste Kamer heeft de SP een meerderheid weten te vinden die dit ook de minister op wil leggen. Maar de regering weigert dit en blijft de woningcorporaties per jaar 1,7 miljard aan verhuurderheffing opleggen, geld dat wordt opgebracht vanuit de huur van alle huurders.

De SP in Hengelo en Borne wil ook van de huurders weten of ze vanwege corona een maatwerkoplossing bij Welbions hebben gekregen en zo ja, wat die inhoudt en of ze er mee geholpen zijn.

De informatie die huurders aanleveren kan de SP gebruiken om de strijd voor nul procent huurverhoging voort te zetten en te zorgen dat alle huurders die de huur niet kunnen betalen concreet en goed geholpen worden.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden
Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding