Foto: PR

College positief over jaarrekening en -verslag 2019

Het college van B en W is tevreden over het inhoudelijke en financiële resultaat over 2019. ‘We hebben in 2019 op essentiële onderdelen kunnen investeren in de stad. Tegelijkertijd hebben we ingezet om de structurele kosten in het sociaal domein onder controle te krijgen. Met resultaat, zo blijkt uit het jaarverslag en -rekening’, aldus Mariska ten Heuw, wethouder Financiën. De gemeente Hengelo sluit 2019 af met een positief resultaat van 8,1 miljoen euro. 4,3 miljoen daarvan wordt toegevoegd aan de algemene reserve. ‘Een extra buffer die, gezien de uitdagingen waar we in de huidige coronacrisis voor staan, welkom is’, aldus de wethouder.

Hengelo - 3,8 miljoen wordt bestemd conform eerdere besluitvorming, bijvoorbeeld ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden aan de Schouwburg (€ 418.496), diverse duurzaamheids- en klimaatmaatregelen (€ 672.000) en ten behoeve van de kerkenvisies (€ 50.000). Op het gebied van bijvoorbeeld Beschermd Wonen worden reserves ge-herpositioneerd: het geld dat niet is uitgegeven op dit onderdeel blijft op die manier beschikbaar binnen het sociaal domein. Daarnaast stelt het college voor om geld vrij te maken voor het herstel van droogteschade (€ 216.000).

Terugblik 2019

In het Jaarverslag en de Jaarrekening blikt het college inhoudelijk en financieel terug op 2019. Samen met inwoners, verenigingen, ondernemers en andere partners heeft de gemeente Hengelo de nodige resultaten weten te bereiken. In 2019 is volop geïnvesteerd in de binnenstad, waarbij het grijs definitief plaats heeft gemaakt voor een warme uitstraling met veel meer groen. Ook is de bouw van het stadhuis in 2019 grotendeels afgerond. Binnen het sociaal domein is de gemeente erin geslaagd om de tekorten in de zorg terug te dringen, zonder in te boeten op kwaliteit. Bovendien heeft de gemeente in 2019 veel meer mensen naar werk kunnen begeleiden, waardoor de gemeente per saldo 2,9 miljoen voordeel op het verstrekken van de bijstand heeft weten te realiseren. Ook op het gebied van duurzaamheid zijn concrete stappen gezet in 2019.

Mooie voorbeelden zijn het zonnepark met bijna 1.000 zonnepanelen op het dak van het Twentebad en de opening van de energiecentrale DEC-Noord voor het Warmtenet Hengelo. Verder zijn er in Hengelo de nodige grootschalige projecten in 2019 gestart of afgerond zoals bijvoorbeeld de nieuwe Boekelosebrug en Laan Hart van Zuid, de reconstructie van de Deldenerstraat bij Thiemsbrug en het Industrieplein met uniek skatepark. Op het gebied van cultuur was er in het begin van 2019 een mooi moment voor Oyfo. Samen met BOEi, Vrienden van BOEi en de gemeente Hengelo ondertekenden zij een overeenkomst, die de komst van Oyfo naar de monumentale voormalige Hazemeijer-fabriek in Hengelo mogelijk maakt. Het nieuwe onderkomen van de kunst- en techniekinstelling moet in de tweede helft van 2020 gereed zijn. De gemeenteraad heeft in de laatste vergadering van het 2 jaar extra geld vrijgemaakt om ervoor te zorgen dat de twee stichtingen voor basisonderwijs Primato (openbaar) en Dr. Schaepman (katholiek) als één organisatie verdergaan. Samen willen de onderwijsstichtingen het Hengelose onderwijs klaar maken voor de toekomst.

Financiële positie gemeente

Met het toevoegen van de 4,3 miljoen komt de algemene reserve van de gemeente Hengelo eind 2019 uit op circa 27 miljoen. Een mooi resultaat. ‘Toch moeten we als stadsbestuur alert blijven, want mede door de coronacrisis liggen er nog grote uitdagingen voor ons die veel vragen van ons én onze inwoners’, aldus wethouder Ten Heuw. Verbeterde reserve gemeentelijk grondbedrijf 2019 was ook voor het gemeentelijk grondbedrijf een goed jaar. De gemeente Hengelo heeft in 2019 voor 7,5 miljoen aan woningbouwkavels verkocht, voor 2,5 miljoen aan bedrijfskavels en voor 0,5 miljoen aan overige verkopen. Dit blijkt uit de herziening van de grondexploitaties, waarmee het college van B en W al eerder heeft ingestemd. Alle resultaten in 2019 leiden er toe dat de reservepositie van het grondbedrijf is verbeterd naar 5,5 miljoen.

2019, 2020 en 2021 en verder

De komende periode bespreekt de raad ook de zogenoemde Eerste Beleidsrapportage 2020, waarin het college rapporteert over de eerste maanden van 2020, inclusief de gevolgen van de coronacrisis voor zover die nu inzichtelijk zijn. Ook bespreekt de raad nog voor de zomer de Kadernota 2021 - 2024, waarin de koers voor de komende jaren wordt bepaald. Al deze documenten tezamen zorgen ervoor dat de gemeenteraad in control is en blijft, zowel inhoudelijk als financieel. Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact op

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden
Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding