De boeken die teruggebracht worden, worden zorgvuldig bij elkaar gelegd en gaan vervolgens in 'quarantaine'. (Foto Bibliotheek Hengelo Stad)
De boeken die teruggebracht worden, worden zorgvuldig bij elkaar gelegd en gaan vervolgens in 'quarantaine'. (Foto Bibliotheek Hengelo Stad)

‘Voorlopig een anderhalve meter-bieb’

Sinds maandag 11 mei is de bibliotheek in het centrum van Hengelo weer toegankelijk om online gereserveerde boeken op te halen. Een week later, maandag 18 mei, werd het mogelijk om boeken te lenen en terug te brengen, uiteraard met inachtneming van strenge maatregelen. Adviseur marketing en communicatie van de Hengelose bieb, Nicol Wekamp, kijkt tevreden terug op een drukke eerste week. “De RIVM-maatregelen worden goed nageleefd.”

(door Leon Holweg)

HENGELO - De opluchting was bij een heleboel mensen groot toen het moment eindelijk daar was dat ze weer naar binnen mochten. “Het was soms zo druk voor de ingang dat we mensen buiten moesten laten staan vanwege het maximum aantal van vijftig mensen”, aldus Wekamp. “Op maandag 18 mei telden we 650 bezoekers. Om even een beeld te geven: op een gemiddelde dag in het pre-coronatijdperk verwelkomden we ongeveer duizend bezoekers per dag. Zo druk als vóór onze sluiting was het dus niet, maar voor coronabegrippen is het een aanzienlijk aantal.”

Met de heropening gaan natuurlijk landelijk geldende RIVM-maatregelen gepaard. Zo gaan boeken die binnenkomen, direct in quarantaine. Wekamp: “Dit houdt in dat ze drie dagen niet aangeraakt worden. Daar zit nogal een logistiek achter als je bedenkt dat we dagelijks drieduizend boeken terugkrijgen. Hiervan zijn dan tussen de zevenenhalf en tienduizend boeken gelijktijdig in quarantaine.”

Wekamp vervolgt: "Bezoekers van de bibliotheek volgen een uitgestippelde looproute waarbij, zoals overal, ook weer de anderhalf meterregel geldt. Andere maatregelen zijn zaken als zo min mogelijk mensen meenemen, het bezoek niet langer laten duren dan nodig en alleen boeken uit de schappen halen als je ze ook echt meeneemt. Of men zich hieraan houdt? Over het algemeen zijn we heel tevreden over de naleving van deze regels. Natuurlijk moeten onze bibliotheekmedewerkers wel eens bezoekers ergens op wijzen, maar daarvoor is ook begrip bij de bezoeker. We vragen van onze medewerkers nu net iets meer op het gebied van alertheid."

Niet stil gezeten

“In de twee maanden van sluiting hebben we absoluut niet stilgezeten. We hebben de bibliotheek kunnen herinrichten en vernieuwen. Het interieur van de bibliotheek is onder handen genomen. Meubilair is gestoffeerd en een looproute waarbij anderhalve meter afstand in acht moet worden genomen, is gemaakt om te voldoen aan de RIVM-maatregelen. In de twee maanden van sluiting is er hard gewerkt om dit alles mogelijk te maken. Andere onderdelen van ons beleidsprogramma die normaal gesproken ook in de bibliotheek plaatshebben, zijn overgegaan op online. Denk aan cursussen en workshops. Zij hebben heel snel de switch kunnen maken van fysiek naar online, dus het heeft gelukkig allemaal door kunnen gaan."

Nog niet bekend

“Hoelang de maatregelen van kracht zullen zijn, is nog niet te zeggen. Voorlopig zijn we in ieder geval een anderhalve meter bibliotheek en houden we de RIVM-maatregelen aan. Het leescafé, leestafels en de studie- en werkplekken zijn nog tot nader order gesloten. We zijn afhankelijk van het beleid dat het kabinet voert en houden ons hieraan. We kijken echter vol goede moed uit naar het moment dat de werkplekken en studieruimte weer open kunnen en we de ZZP’ers, cursisten en studenten weer mogen verwelkomen. Wanneer deze verdere versoepelingen doorgang kunnen vinden, is nu nog niet bekend."

Werkplekken

Wanneer de de werkplekken en computers weer in gebruik worden genomen, willen we natuurlijk wel hebben dat de anderhalve meternorm nageleefd blijft worden. Versoepelingen zijn leuk, maar de afgekondigde anderhalve meternorm moet natuurlijk wel gewoon nageleefd blijven worden. Hier willen we voor zorgen door tussen twee werkplekken en computers in verplicht een stoel vrij te houden.
Datzelfde geldt voor het restaurant. "Of het restaurant per 1 juni alweer opengaat, kan ik nog niet zeggen. Het kan zijn dat het wat later wordt dan die datum."

De laatste berichtgeving omtrent de Hengelose bibliotheek is te vinden op de site: 

bibliotheekhengelo.nl

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden