De meetlat van exact anderhalve meter is het bewijs dat de leerlingen van basisschool de Schothorst de minimale afstand houden. (Foto: Robert Hoetink)
De meetlat van exact anderhalve meter is het bewijs dat de leerlingen van basisschool de Schothorst de minimale afstand houden. (Foto: Robert Hoetink)

Eindelijk weer naar school!

Hengelo - Eindelijk was het moment daar. Na acht weken thuis te hebben gewerkt vanwege het coronavirus, maakten alle basisschoolleerlingen in Nederland op maandag 11 mei hun langverwachte terugkeer. Zo ook Damian Dutrieux en Veronique Dat van KBS de Schothorst in de wijk Hasseler Es. Een moment om even bij stil te staan.

(door Leon Holweg)

Gedurende acht weken werkten de leerlingen thuis. Damian uit groep 6: “Ik kon op mijn eigen kamer geconcentreerd werken, maar ik begon op een gegeven moment juf Fleur en mijn klasgenoten wel te missen. Tijdens de acht weken hebben we gewerkt met dagtaken die de juf voor ons had gemaakt. We mochten zelf bepalen hoe we de dag indeelden, want we zijn zelfstandig genoeg om te weten hoelang we bezig zijn voor een vak. Ik ben erg blij en opgelucht dat de school eindelijk weer opengaat.” Ook Veronique uit groep 7 mistte haar klasgenoten. “Ik had met het thuiswerken op zich geen moeite, maar je ziet elkaar niet en  dat vond ik wel jammer.” 

Langzaam pakt de Schothorst de draad weer op, maar dat betekent niet dat alles direct weer is zoals het voor de schoolsluiting was. Directeur Emilia Hof: “We onderscheiden ons van andere basisscholen door te werken met dagdelen met tussenpozen van anderhalf uur. Onze school kent kinderen uit zestig gezinnen en de kinderen uit eenzelfde gezin zitten in hetzelfde dagdeel gepland. De keuze voor de dagdelen is gemaakt in samenspraak met de ouders, medezeggenschapsraad en de buitenschoolse opvang en we stellen in onze besluitvorming altijd het kind centraal. Dat we weer open zijn, betekent ook dat veel ouders weer aan het werk kunnen. Voor ouders die werken in vitale beroepen is noodopvang geregeld.  De verwachting is dat we na drie weken weer helemaal open kunnen en terug kunnen keren naar 100 procent onderwijstijd."

De klaslokalen van de Schothorst bestaan uit rijen van drie tafels naast elkaar. Maar hoe zit het dan met de minimale afstand van anderhalve meter? Juf Karien van Dijk van de combiklas groep 7/8 legt uit: “Tussen de leerlingen laten we een tafel vrij zodat een minimale afstand van 1,5 meter gewaarborgd is. Tevens komen de onder-, midden en bovenbouw via een eigen ingang naar binnen. Zoals het er nu naar uitziet, slinken de klassen de eerste drie weken aanzienlijk in aantal. Zo erg zelfs dat je bijna zou kunnen spreken van een halvering.”

Behoefte aan les
Ongeveer halverwege de sluitingsperiode van de Schothorst merkte juf Karien dat er bij haar leerlingen de behoefte rees aan lessen in plaats van het afwerken van dagelijkse takenlijsten. “Leerlingen liepen op een gegeven moment vast met de lesstof, dus ging ik na drie weken over op het geven van live lessen via Google Meet. Dit deed ik bij de twee belangrijkste vakken, rekenen en taal.”

Terugkomen moet feestje zijn
Directeur Emilia Hof was met haar team vastberaden om het speciale moment van de terugkomst van de leerlingen na ‘de langste schoolvakantie ooit’ niet geruisloos voorbij te laten gaan. “Het leek ons gepast hier even bij stil te staan omdat het een feestje moet zijn om weer terug naar school te gaan. Allereerst hebben we twee spandoeken laten maken met daarop de tekst ‘Samen keren we terug’. Deze hebben we naast beide ingangen opgehangen. Van onze schoolkrant komt er een speciale corona-editie. Hierin krijgt elke klas vier pagina’s om te vullen met hun verhalen.”

Op de dag van terugkomst, maandag 11 mei, werd begonnen met het uitwisselen van verhalen over wat de leerlingen allemaal hebben meegemaakt in hun acht weken van afwezigheid. Onder het genot van een hapje en een drankje. Tevens ontvingen alle leerlingen een tegoedbon van bakkerij Wouda. Ondanks dat Damian en Veronique beiden zitting nemen in de leerlingenraad, kwam dit alles op de dag van het interview (vrijdag 8 mei) als een verrassing. Maar ondanks dat zij de eersten waren die het nieuws over de ‘terugkomstverrassing’ tot zich namen en er op dat moment direct een brede lach op hun gezichten verscheen, hebben ze het gewoon geheim weten te houden voor de rest.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden