Foto: ZGT

ZGT hervat reguliere zorg: veiligheid van patiënten en zorgverleners staat voorop

Vanaf maandag 11 mei wordt de reguliere zorg binnen ZGT deels hervat omdat de zorg voor coronapatiënten is afgenomen. We beginnen op beide locaties met kleine aantallen patiënten. Hierbij houden we rekening met de landelijke maatregelen. Belangrijkste uitgangspunten zijn dat de zorg veilig kan worden geleverd, het gebruik van (schaarse) materialen verantwoord is en er geen volle wachtkamers ontstaan.

De afgelopen weken is de acute, semi-acute zorg en de oncologische zorg doorgegaan. De zorg voor coronapatiënten heeft echter wel gezorgd dat we andere, planbare zorg moesten uitstellen. Vanaf maandag hervatten alle specialismen een deel van de normale zorg op de poliklinieken. Dit doen we stap voor stap om zicht te kunnen houden op bezoekersaantallen en patiëntenstromen. ZGT weegt zorgvuldig af welke patiënt als eerste aan de beurt is. Wij hebben de situatie van iedere individuele patiënt in beeld en alle patiënten ontvangen persoonlijk bericht over hun afspraak

Maatregelen
ZGT blijft veilig te bezoeken. Voor medewerkers, patiënten en bezoekers zijn maatregelen genomen om besmetting te voorkomen. Patiënten worden voor hun bezoek gevraagd of zij corona-gerelateerde klachten hebben. Dat doen we zowel telefonisch als in de schriftelijke bevestiging. Patiënten met verkoudheidsklachten of koorts worden gevraagd om telefonisch contact op te nemen. Op die manier kunnen wij mogelijk besmette patiënten scheiden van de niet-besmette patiënten en waar nodig beschermende maatregelen treffen.

Het opstarten van de reguliere zorg binnen de anderhalve meter richtlijnen heeft gevolgen voor de inrichting van wachtruimten, spreekkamers en bezoekersstromen. Wij vragen patiënten om niet eerder dan tien minuten voor de afspraak aanwezig te zijn. En als het kan om alleen te komen. Mocht dit niet kunnen, dan mag er maximaal 1 begeleider mee (mits deze geen klachten heeft). Bij de ingang van het ziekenhuis worden bezoekers en patiënten gastvrij ontvangen en geïnformeerd over onze maatregelen. Zowel bij de ingang als bij de poliklinieken van onze locaties in Hengelo en Almelo staan middelen om handen te desinfecteren. De poliklinieken zijn anders ingericht zodat voldoende afstand kan worden gehouden. Ook wordt hier nogmaals gevraagd of patiënten klachten hebben die lijken op coronaklachten.

Veilige zorg
Om voor iedereen de zorg veilig te kunnen leveren worden de richtlijnen van het RIVM strikt gevolgd. Onze zorgverleners dragen alleen beschermende middelen als dat voor de behandeling noodzakelijk is. Daarnaast wordt ook nog steeds gebruik gemaakt van telefonische consulten en beeldbellen waar dat mogelijk is. De afgelopen weken heeft dit veel positieve ervaringen opgeleverd. ZGT werkt aan continue verbetering en innovatie van zorg. Ervaringen die we afgelopen periode hebben opgedaan nemen we mee op weg naar een nieuw ZGT!

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden
Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding