Enquête wijkcentrum Slangenbeek Hengelo

De wijkraad Slangenbeek en het bestuur van het wijkcentrum hebben gezamenlijk het initiatief genomen tot een onderzoek naar het wijkcentrum.

Op dit moment zit er onvoldoende leven in het wijkcentrum, er zijn te weinig activiteiten en vrijwilligers en daardoor weinig bezoekers. Veel mensen ervaren het gebouw als niet aantrekkelijk. De initiatiefnemers zouden er graag samen met de bewoners iets moois van willen maken. Duidelijk moet worden of er iets veranderd moet worden. Wat willen de wijkbewoners met het wijkcentrum?

Het onderzoek vindt plaats door middel van een enquête. De start is op donderdag 27 februari. Er worden 4000 folders en enquêteformulieren huis aan huis verspreid in Slangenbeek. In de folder staat hoe de enquête kan worden ingevuld, dat kan zowel schriftelijk als digitaal. Het invullen kost ca. 5 minuten.

Op zaterdag 29 februari en 7 maart staan er enquêteurs in het winkelcentrum, zodat ook ter plekke het formulier kan worden ingevuld. Daarnaast worden op verschillende plekken posters en flyers verspreid.

De looptijd van het onderzoek duurt 14 dagen. Daarna worden de gegevens verwerkt en bekend gemaakt. Afhankelijk van het resultaat zullen er vervolgstappen ontwikkeld worden.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden