Foto: Pixabay

Unieke samenwerking in Twente biedt huisartsentekort het hoofd

In Twente werken verschillende organisaties en instanties sinds kort op een unieke manier samen om het - dreigende - tekort aan huisartsen het hoofd te bieden. Een bijzondere samenwerking die nergens nog in het land plaatsvindt.

Regio - Directeur Janke Snel van de Centrale Huisartsenpost Almelo (CHPA) en Federatie Eerstelijnzorg Almelo en omstreken legt uit. "Ruim een jaar geleden hebben wij de handen ineen geslagen en een stuurgroep opgericht toen wij merkten dat ook in onze regio een tekort aan huisartsen dreigt. Een tendens die elders in het land, zoals in Zeeland en Groningen, al een feit is. Omdat het huisartsentekort in Twente een steeds nijpender probleem wordt, is besloten om ook de gemeenten en de provincie bij de stuurgroep te betrekken. Dat wij als stuurgroep 'Continuïteit huisartsenzorg in Twente' op deze manier en in deze samenstelling samen optrekken, is echt bijzonder. Juist in de zorg is de aandacht voor problemen op sommige gebieden versnipperd. Het feit dat wij als partners in een krachtige en prachtige regio samen optrekken en de schouders eronder zetten, geeft veel positieve energie en zorgt voor een integrale aanpak van het tekort. Het is een uitdaging met elkaar creatieve oplossingen te bedenken. Wij hebben elkaar daarbij hard nodig!"

'In Twente doen we het samen'
In 2019 is de regionale campagne opgezet 'Huisarts in Twente' (https://huisartsintwente.nl/) met de slogan 'In Twente doen we het samen'. Een campagne met een overzichtelijke website, filmpjes en inzet van sociale media. Via één kanaal wordt duidelijke informatie gegeven wat Twente allemaal te bieden heeft voor huisartsen. Niet alleen qua werkzaamheden, maar ook voor huisvestingsmogelijkheden en de bemiddeling bij het vinden van een baan voor de partner.

Janke Snel: "Dat 'samengevoel' dat willen wij echt uitstralen. Dat maakt Twente ook zo bijzonder. De zorg voor en om elkaar. Een regio waar je graag wilt wonen en wilt zijn. Deze samenwerking is daar ook echt een voorbeeld van. Met elkaar oplossingen bedenken, soms out-of-the-box en er samen voor gaan."

Inmiddels zijn al verschillende activiteiten in gang gezet. Zoals de campagne 'In Twente doen we het samen'. Maar ook op andere vlakken zijn stappen gezet. In de regio Almelo worden een aantal verpleegkundig specialisten (VS) en physician assistants (PA) opgeleid om laagcomplexe zorg aan patiënten van de huisarts over te nemen. Ook Hengelo en Enschede gaan binnenkort VS'en en PA's opleiden. Meerdere plannen staan op stapel die binnenkort binnen de huisartsenorganisaties worden besproken.

Stuurgroep 'Continuïteit Huisartsenzorg in Twente'
Deze stuurgroep bestaat uit: Centrale Huisartsenpost Almelo (CHPA), Federatie Eerstelijnszorg Almelo e.o. (FEA), Huisartsopleiding AmsterdamUMC - locatie VUmc/Hengelo, Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) Huisartsenkring Twente, Menzis, Spoedzorg Huisarts Twente (SHT), THOON (Twentse Huisartsen Onderneming Oost Nederland, de Wagro Twente (waarneemgroep huisartsen) en vertegenwoordigers van de Twentse gemeentes. De stuurgroep wordt ondersteund door Roset.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden