Foto:

Actieplan Preventie Jeugd: ondersteuning van jeugdigen bij het gewone leven

Hoe zorgen we dat kinderen en jongeren in Hengelo positief opgroeien, zodat ze prettiger in het leven staan en minder vaak een beroep hoeven doen op Jeugdzorg? Op deze vraag moet het Actieplan Preventie Jeugd antwoord bieden. Het college heeft het actieplan gisteren vastgesteld.

Hengelo - In het actieplan staan uitgangspunten om kinderen en jongeren in Hengelo positief op te voeden. Er is bijvoorbeeld een zogenoemde Toolbox in de maak om ouders te ondersteunen bij de opvoeding én om jeugdigen te ondersteunen bij het opgroeien. Via de Toolbox wordt onder meer een Samenspelgroep aangeboden waar kinderen begeleid worden in het samenspelen. Een ander voorbeeld is ondersteuning van ouders bij de opvoeding.

Gewoon meedoen
De gemeente biedt nu al ondersteuning op plekken waar veel jeugdigen komen, zoals bij huisartsen en op de basisschool. Er zijn al 36 huisartsen die zich laten ondersteunen door praktijkondersteuners jeugd. Ook zijn er schoolzorgondersteuners bij tien basisscholen. Zij bieden directe ondersteuning als kinderen of hun ouders vragen hebben over bijvoorbeeld
boze of verdrietige buien en druk gedrag in de klas of moeite met concentreren. De eerste evaluaties zijn erg goed. Op basis hiervan wil de gemeente de inzet van deze ondersteuners uitbreiden.

SAM
Om te zorgen dat kwetsbare kinderen zo veel mogelijk kunnen meedoen bij gewone verenigingen wordt de Sociaal Activerings Makelaar (SAM) ingezet. De SAM ondersteunt de kinderen en kijkt naar wat zij nodig hebben om mee te kunnen doen bij een gewone vereniging. SAM ondersteunt ook de clubs of verenigingen, zoals een scoutingclub. Zij krijgen ondersteuning van de SAM hoe ze kinderen en jongeren die soms extra aandacht nodig hebben, het beste kunnen begeleiden. Meedoen staat voorop.

Meedenken
Het actieplan is onder meer gemaakt samen met ouders die te maken hebben met jeugdhulp in Hengelo. Deze gesprekken zorgden voor veel waardevolle informatie over preventie. De professionals in Hengelo hebben ook actief meegedacht met het Actieplan Preventie Jeugd. Aan zogenoemde jeugdtafels ontmoeten zij elkaar, waardoor de lijntjes kort zijn. Ze weten elkaar en de gemeente daardoor beter te vinden en weten ook beter welke preventiemogelijkheden er zijn. Samen zorgen ze dat jongeren positief kunnen opgroeien in Hengelo.

Preventie loont
Hengelo wil blijven investeren in preventie. Dat is een duidelijke keuze die het college heeft gemaakt. Wethouder Jeugdzorg, Claudio Bruggink verklaart: 'Je kunt alles wegbezuinigen
om zo de tekorten zo klein mogelijk te maken. Maar daar geloven wij niet in. Met het Actieplan Preventie Jeugd geven we in Hengelo juist aan dat we inzetten op preventie om kinderen zo goed mogelijk te begeleiden; eigenlijk nog voor grotere problemen ontstaan. Het gaat om bijdragen die het gewone leven ondersteunen. Dáár moeten we aan werken. Neemt niet weg dat alleen preventie niet het antwoord is. We moeten ook blijven inzetten op goede Jeugdzorg. Het huidige budget dat we ontvangen van het Rijk is daarvoor niet voldoende. Daarom blijven we onze lobby bij het Rijk onverminderd voortzetten om structureel meer geld te ontvangen voor de Jeugdzorg', aldus Claudio Bruggink.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden
Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding