Ontmoeting Trivium Meulenbelt Zorg enleerlingen Montessori College Twente

Een groep bewoners van het Borsthuis en van de dagopvang van Trivium Meulenbelt Zorg (TMZ) brengen op vrijdag 14 februari een bezoek aan het Montessori College Twente (MCT). De bewoners van het Borsthuis zijn voornamelijk mensen met dementie. De cliënten van de dagopvang zijn aldaar in behandeling voor de ziekte van Parkinson.

Hengelo - De mensen van TMZ krijgen op het MCT twee lessen aangeboden die zijn ontworpen door leerlingen en ook door hen worden verzorgd.
Er is gekozen voor een bewegingsles en een creatieve les. De reden voor deze keuze is dat de inhoud van dit soort lessen goed door mensen met bovengenoemde ziektebeelden uitgevoerd kunnen worden en waar ze vaak veel plezier aan beleven.

De leerlingen verzorgen deze les als onderdeel van hun eigen ontwikkeling en de expertise die zij hebben vanuit het vak. Bij beide lessen staat de interactie tussen onze leerlingen en de bewoners centraal. De bewegingsles wordt gegeven en is ontworpen door acht leerlingen uit de 5vwo BSM groep.
(BSM staat voor Bewegen, Sport en Maatschappij en kun je als leerling opnemen binnen je pakket als eindexamenvak op het havo en vwo van onze school). Deze bewegingsles is onderdeel binnen het onderdeel ‘organiseren’. Zo organiseren BSM-leerlingen tijdens hun jaren in de bovenbouw o.a. ook diverse sporttoernooien voor onze eigen leerlingen en is er een samenwerking met Hengelo Sport voor de sportdagen van de basisschool en de ‘natte gymlessen’.

De creatieve les wordt gegeven en is ontworpen door acht leerlingen uit onze 4VWO en 5VWO Tehatex groep.
Deze leerlingen hebben binnen hun vakkenpakket het eindexamenvak Tekenen opgenomen. Tijdens deze les staat voornamelijk het ervaren en het plezier dat ieder mens (ongeacht leeftijd) ervaart van creatief bezig zijn.

Zoals hierboven beschreven hebben de leerlingen voor de lesactiviteiten (onder begeleiding van hun docent) zelf het programma ontworpen.
Om inzicht te krijgen in wat de mensen wel en niet kunnen, hebben de leerlingen vooraf een bezoek gebracht aan TMZ.

Tijd: 3de en 4de lesuur & tweede pauze (10.45 tot 14.10 uur) op vrijdag 14 februari.

In deze twee lesuren worden twee lesactiviteiten aangeboden. Daarna wordt geluncht in de personeelskamer tijdens de pauze van het MCT.

Het bezoek ziet er globaal als volgt uit:

Ontvangst met koffie
Op weg naar de leslokalen zal onderweg uitleg worden gegeven over de school en het onderwijs van nu

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden
Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding