Sportkeur 2.0: alle sportrisico's digitaal inzichtelijk

Go2Sure B.V. uit Hengelo Overijssel heeft van het Topteam Sport een Sportinnovator subsidie gekregen. De doorontwikkeling van de bestaande softwareoplossing Sportkeur tot Sportkeur 2.0 komt hiermee in een stroomversnelling. Overheden, sportbonden, verenigingen, sporters, leveranciers, bouwers en installateurs kunnen straks eenvoudig en eenduidig antwoord krijgen over sportveiligheidsrisico’s. Op 23 januari vindt de officiële uitreiking van de subsidie plaats bij Jumping Amsterdam.

“De software Sportkeur bestaat al sinds 2015. Go2Sure B.V. werd toen door de gemeente Enschede benaderd met de vraag of de bestaande softwareoplossing CHEPP voor risicogerichte inspecties in de bouw, ook voor sport toegepast kan worden” aldus Raoul Willemsen MSc (directeur Go2Sure B.V.) Hier ontstond het idee om één centrale, integrale en digitale vindplaats voor sportveiligheidsrisico’s te maken. Uitgebreide interviews in diverse sportbranches versterkten het beeld dat een dergelijke oplossing niet bestond. Kort daarop begon een grote leverancier van sport- en speeltoestellen de software toe te passen. Inmiddels is er een consortium ontstaan waarin kennis en kunde is geborgd en waarmee de doorontwikkeling wordt ingezet.

Het consortium bestaat uit de gemeente Enschede, de gemeente Apeldoorn, de Universiteit Twente, Saxion Hogeschool en Opfico B.V. Er is support van vanuit gemeente Súdwest Fryslân, Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland, Nijha B.V., Stichting Waarborgfonds Sport en het Sport Data Center. Landelijke organisaties zoals NOC*NSF en de VSG worden er vanaf het begin bij betrokken. De beoordelingscommissie voor de subsidie concludeert “dat de maatschappelijke relevantie en impact van Sportkeur 2.0 groot kan zijn en dat het mogelijk een gamechanger is.”

Doordat Sportkeur 2.0 gebaseerd is op het bestaande Sportkeur, is de bestaande versie van het product nu al beschikbaar. De totale doorontwikkelingstijd betreft twee jaar. Sportkeur 2.0 bevat dan koppelmogelijkheden voor wet- en regelgeving, drones en serious gaming. 3D (BIM) modellen worden dan ondersteund. Bovendien zijn er apps beschikbaar voor verschillende doelgroepen en worden er protocollen voor diverse sporttoepassingen ontwikkeld.

De software achter Sportkeur is zo generiek dat deze ook voor kwaliteitsborging in de bouw en brandveiligheidsinspecties, Arbovragen en RI&E’s kan worden ingezet. In 2019 gaf vm. minister Kajsa Ollongren voor brandveiligheid bij woningcorporaties in Den Haag hier al een warme aanbeveling voor. Dat nu een jaar later bij Jumping Amsterdam in de RAI in Amsterdam (dagvoorzitter: Humberto Tan) een uitreiking van de prijs Sportinnovator call door leden Topteam Sport: Stijn Steenbakker, Martin Olde Weghuis en Frank van der Vloedvervolg plaatsvindt, benadrukt het sterke integrale karakter van de toepassing. Risico’s die de duurzaamheid van sporten en sportaccommodaties bedreigen worden objectief beheersbaar.

Voor meer informatie kunt u een bericht sturen naar info@go2sure.nl

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden
Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding