Woningbouw op veld TVO is haalbaar

Het ziet er naar uit dat er op redelijk korte termijn woningen gerealiseerd kunnen worden op een veld van de sportvereniging TVO in Beckum. Als alles volgens plan gaat koopt de gemeente het veld, waar vervolgens circa 15 vrije bouwkavels op gerealiseerd kunnen worden. Daarmee gaat een lang gekoesterde wens van veel dorpsbewoners in vervulling.

Beckum - In oktober 2019 tekenden de gemeente Hengelo met de Stichting Samen bouwen aan Beckum i.o. een intentieverklaring om de haalbaarheid van woningbouw nader te onderzoeken. De stichting heeft onderzoek naar de woningbehoefte en de gemeente heeft gekeken of er een sluitende grondexploitatie mogelijk is. Beide partijen hebben hun positieve bevindingen op 15 januari tijdens een Politieke Markt aan leden van de gemeenteraad en belangstellenden gepresenteerd.

Impuls leefbaarheid
Woningbouw in Beckum is het belangrijkste uitgangspunt van het Dorpsplan Beckum & Oele 2017 – 2020. Woningbouw levert een belangrijke impuls aan het verbeteren van de leefbaarheid in Beckum en is hoognodig, aldus de bewoners. Om de realisatie van woningbouw te bevorderen is de stichting Samen bouwen aan Beckum i.o. als bewonersinitiatief in het leven geroepen. Onlangs hebben zij een behoefteonderzoek afgerond waaruit blijkt dat er grote serieuze vraag is naar woningen, met name voor de doelgroep starters en jonge gezinnen. Het behoud van deze doelgroep is noodzakelijk voor de toekomstige leefbaarheid in de kern Beckum en voor de voorzieningen zoals de sportverenigingen, de school en een dorpshuis.

De locatie
Veld 3 van TVO stond al geruime tijd als mogelijke woningbouwlocatie aangemerkt. Voordeel van deze locatie is namelijk dat de regie op de programmering bij het dorp blijft, waardoor er woningtypes gerealiseerd kunnen worden waar ook vraag naar is. Tevens versterkt deze locatie het 'dorpshart' rondom de kerk, school en sportaccommodatie.

Het bestuur van de sportvereniging en de gemeente Hengelo hebben de afgelopen periode onderzocht wat de mogelijkheden zijn. Het bestuur van TVO staat positief ten opzichte van de plannen en is bereid het veld onder voorwaarden te verkopen. Eén van die voorwaarden is dat de leden er nog mee moeten instemmen.

Naar aanleiding van de gesprekken met TVO concludeert de gemeente op dat er zicht is op een sluitende grondexploitatie. Al eerder heeft de gemeenteraad een bedrag van
€ 175.000 in het vooruitzicht gesteld als er een goed plan komt voor de leefbaarheid in Beckum.

Vervolg
De komende periode wordt het plan en de planning verder uitgewerkt, waarna de stichting, gemeente en TVO naar verwachting een samenwerkingsovereenkomst zullen ondertekenen. Daarin wordt ook vastgelegd dat een mogelijk positief resultaat op de grondexploitatie beschikbaar komt voor een extra impuls om de leefbaarheid in Beckum te verbeteren.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden