Belangrijk keerpunt in inzicht kerk op milieu

boekomslag
boekomslag (Foto: boekomslag)

Met Groene theologie heeft Trees van Montfoort het boek geschreven waar lang behoefte aan was. Het thema duurzaamheid staat al een aantal jaren op de kerkelijke agenda. Er is inmiddels een platform van Groene Kerken en tal van gelijksoortige initiatieven van verschillende organisaties in het pluriforme kerkelijke landschap.

Hengelo - Maar nu is er het boek dat al deze activiteiten van de broodnodige theologische verdieping en inkadering voorziet. Dat is nodig, om het thema kerk/geloof en duurzaamheid uit de sfeer van goedbedoelde en sympathieke acties te krijgen en de verbinding te maken met bronnen uit de eigen christelijke traditie. Groene theologie maakt overtuigend duidelijk dat kerk en duurzaamheid geen hobby is van een aantal met het milieu begane kerkleden, maar geworteld is in het hart van het christelijk geloof. De grote verdienste van het boek is dat het inzichten en analyses die verspreid al beschikbaar zijn, samenvat en bijeenbrengt.

Eeuwenlang heeft de mens ongebreideld gebruikgemaakt van de natuur. Het westerse christendom rechtvaardigde dit met de opvatting dat de mens centraal staat in de schepping en heerser is over de natuur. Het mensgerichte wereldbeeld is zo vanzelfsprekend dat we er zelden bij stilstaan. Wat zijn de gevolgen daarvan en kan het ook anders? Van Montfoort zal daar uitvoerig op in gaan.

Als je na wil denken over de relatie duurzaamheid en geloof, theologie en ecologie is dit je kans. Een ochtend voor alle Hengeloërs, die bezorgd zijn over het milieu en de toekomst van de (klein)kinderen, en na willen denken hoe het tij is te keren. Want hoe gaan we duurzaamheid praktisch in ons leven, in de kerk en samenleving toepassen?

Gezien het belang van dit onderwerp hebben de 7+1 groep, College van Diakenen en de Vereniging voor Vrijzinnige Protestanten Hengelo de krachten gebundeld. Na de lezing en interactie met het publiek is na een lunch (€ 6,50 eigen bijdrage) mogelijk om in een groep verder met elkaar in gesprek te gaan. De middag wordt om 15.30 uur gezamenlijk in de Waterstaatskerk afgesloten.

Opgave lunch en middagprogramma: 7plus1@pkn-hengelo.nl

7+1 Is binnen de geloofsgemeenschap van de Waterstaatskerk al jaren een begrip.
De door emeritus predikant Peter Hendriks geschreven Cursus Geloven telt zeven zondagen en één zaterdag en is in de 12 jaar dat Peter Hendriks in Hengelo predikant was, en daarna, door honderden mensen gevolgd. 22 februari is de zaterdag van de cursus en komt dr. Trees van Montfoort naar Hengelo om over haar boek een lezing te houden. Zij is een bevlogen vertelster en een onderzoeker van niveau.

Het boek is verdeeld in vier hoofdstukken, te weten: Theologie van duurzaamheid, Scheppingsverhalen en westers wereldbeeld, Ecotheologie en Ecofeministische theologen.
Kerkelijke acties in het kader van duurzaamheid krijgen snel een doenerig karakter, waarna we denken dat we goed bezig zijn. De bijdragen vanuit kerk en theologie krijgen meer waarde, als ze op een fundamenteler niveau vragen stellen bij ons wereldbeeld en inzichten uit de rijke traditie van het christendom aanreiken. Dat kan leiden tot een inclusievere, meer verbonden en bewustere manier van leven. En tot het verscherpt besef dat voor echte verandering een andere inrichting van onze economie nodig is.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden