Motie BurgerBelangen: Watertappunten in Hengelo

De fractie van BurgerBelangen brengt een motie over watertappunten in in de raadsvergadering van 14 januari.

Motie: Watertappunten in Hengelo

De gemeenteraad van Hengelo, in vergadering bijeen op dinsdag 14 januari 2020,

Constaterende dat:

het drinken van water goedkoop en gezond is;

landelijk subsidie aangevraagd kon worden voor watertappunten op schoolpleinen;

in Nederland steeds meer openbare toegankelijke watertappunten aanwezig zijn en dat Hengelo hierin achterblij

Overwegende dat:

wij het belang inzien dat onze inwoners vitaal en gezond zijn;

het drinken van kraanwater gestimuleerd moet worden, o.a. op scholen;

het drinkwater openbaar aanbieden belangrijk is om dit doel te bereiken.

Draagt het college op:

een mogelijke uitbreiding van watertappunten in de binnenstad te onderzoeken

en de uitkomst van dit onderzoek voor te leggen aan de raad;

inzicht te geven welke scholen van het primair- en voortgezet onderwijs watertappunten gerealiseerd hebben op het schoolplein en de uitkomsten voor te leggen aan de raad;

waar dit niet is gebeurd de schoolbesturen te stimuleren om watertappunten op de schoolpleinen te realiseren.

Burhan Carlak, raadslid BB

Meer berichten
Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding