<p>Henri&euml;tte Dijkstra uit Hengelo heeft een kinder- en pubercoachpraktijk aan huis: Kracht in Balans.</p>

Henriëtte Dijkstra uit Hengelo heeft een kinder- en pubercoachpraktijk aan huis: Kracht in Balans.

(Foto: )

Kinderen en ouders ondersteunen

Jonge kinderen, pubers en hun ouders zo goed mogelijk coachen: dat is de kracht van Henriëtte Dijkstra uit Hengelo. Ze heeft een kinder- en pubercoachpraktijk aan huis. Met Kracht in Balans verwezenlijkt ze haar droom.

HENGELO - Dijkstra is afkomstig uit het onderwijs en koos er enkele jaren geleden voor op eigen benen te staan. Ze richtte Kracht in Balans op. De Hengelose is coach voor kinderen, pubers en ouders. “Maar zoals bekend kwam er opeens de coronapandemie. Daardoor ben ik ook een half jaar dicht geweest”, zegt ze. Dijkstra heeft hiervoor 35 jaar in het onderwijs gewerkt. “In veel verschillende functies op basisscholen. Ik ben leerkracht, plaatsvervangend directeur, intern begeleider, vestigingsleider en remedial teacher geweest.” Ook was ze meerdere jaren werkzaam op een school voor hoogbegaafde kinderen. “Mijn studie als hoogbegaafdheidspecialist heb ik eveneens afgerond.” Aan ervaring in het begeleiden van kinderen dus geen gebrek. Maar drie jaar geleden ontstond een nieuwe situatie. Dijkstra sloeg een nieuwe weg in. “In 2018 werd het tijd het roer om te gooien. Ik wilde mijn droom waarmaken. Dat is een eigen praktijk. Alle kinderen en pubers van zes tot en met zestien jaar en hun ouders zijn welkom. We kunnen hier in openheid en veiligheid met elkaar praten en op zoek gaan naar passende oplossingen voor problemen. Mijn praktijk is aan huis in Klein Driene.” Dijkstra heeft voor het coachen van kinderen, pubers en hun ouders alle opleidingen bij Centrum Tea Adema gevolgd. “Daarnaast blijf ik jaarlijks bijscholen. Zo ben ik onlangs ook licentietrainer van het spel Schatgravers geworden. Ik mag ook professionals opleiden.” Kracht in Balans is een praktijk voor kinder- en pubercoaching. Maar Dijkstra is ook opvoedcoach. Ouders kan ze ondersteunen. “Ik kan ondersteuning bieden bij onder meer gedragsproblemen, pesten, faalangst, onzekerheid, onderpresteren, huiswerkplanning en het verwerken van emotionele gebeurtenissen zoals scheiding, verhuizing en een overlijden.”

www.kracht-in-balans.nl

Het kind wordt zich bewust van eigen kwaliteiten, valkuilen, mogelijkheden, talenten, gevoelens en gedachten. “Ook gaan we aan de slag met nieuwe vaardigheden en inzichten zoals zelfvertrouwen, communicatie, ontspanning, weerbaarheid, sociale vaardigheden, eigen keuzes maken en omgaan met nieuwe situaties. Het kind heeft na het traject meer zelfvertrouwen, een beter zelfbeeld en is meer in evenwicht”, aldus Henriëtte Dijkstra.

‘Ook aan de slag met nieuwe vaardigheden’

Kracht in Balans praktijk voor kinderen en ouders

door Stefan Wegdam

Meer berichten