Techniekregio Twente ontvangt meerjarige subsidie vanuit Sterk Techniekonderwijs vmbo

De Techniekregio Twente ontvangt op basis van een inhoudelijk uitgebreid en veelzijdigvactiviteitenplan een grote subsidie onder de noemer 'Sterk Techniekonderwijs vmbo', begeleid vanuit OCW. Voor de regio Twente is deze subsidie ongekend goed nieuws. Vanuit het landelijke programma Sterk Techniekonderwijs vmbo ontvangen de 19 samenwerkende vmbo-scholen voor de periode 2020 – 2023 in totaal 19 miljoen euro, jaarlijks in delen uit te keren en aan te wenden voor een groot aantal concrete activiteiten binnen het techniekonderwijs in de regio Twente.

Een goed werkende technieksector is cruciaal voor de Nederlandse economie en ook voor de regio Twente. Echter, door vergrijzing en te weinig instroom van techniekstudenten zijn de uitdagingen groter dan ooit. Vooral het vmbo-onderwijs, ook in de regio Twente, kan een sterke schakel zijn in de verbetering van een duurzaam, dekkend en kwalitatief hoogstaand techniekaanbod. De Nederlandse overheid gaat deze uitdaging aan met een landelijke subsidieverstrekking onder de noemer 'Sterk Techniekonderwijs vmbo', begeleid vanuit OCW. Bijzonder nieuws voor Twente is dat de Techniekregio Twente deze subsidie heeft toegekend gekregen.

19 samenwerkende Twentse vmbo-scholen
Geïnspireerd door de kans op een substantiële subsidie vanuit Sterk Techniekonderwijs vmbo sloegen maar liefst 19 Twentse vmbo-scholen, samenwerkend vanuit vijf subregio's, de handen actief ineen als Techniekregio Twente. Deze subregio's zijn Hengelo, Oldenzaal, Enschede, Holten/Rijssen en Almelo. Samen maakten zij eerder dit jaar resultaatgerichte plannen gebaseerd op de vier programmalijnen uit de subsidieaanvraag. Voorzien van een praktische uitvoering, en gesteund door ROC van Twente. Extra bijzonder is dat Sterk Techniekonderwijs vmbo zowel focust op techniek als technologie, twee speerpunten voor de toekomst. Inmiddels zijn ook scholen voor het primair onderwijs en het speciaal vmbo-onderwijs in Twente toegevoegd aan de samenwerking.

Projectteam
Het Projectteam Sterk Techniekonderwijs Twente werd aangevoerd door Hans Meinders, adjunctdirecteur Carmel College Oldenzaal. Hij is projectleider/penvoerder Sterk Techniekonderwijs Twente: "Deze activiteiten in dit regionale programmaplan zijn gericht op het leveren van een concrete bijdrage aan het technisch beroepsonderwijs in de regio Twente en leveren daarmee ook een bijdrage aan de arbeidsmarkt.
De gezamenlijke ambitie is dat er aan het eind van dit programma in 2023 een wezenlijke en duurzame versterking van de aansluiting op het vmbo-onderwijs en de Twentse arbeidsmarkt is te zien. Zo wordt een duurzaam, dekkend en kwalitatief hoogstaand techniekaanbod vormgegeven. Goed voor technische bedrijven, goed voor vmbo's in Twente, maar vooral goed voor leerlingen en ouders die hiermee in hun eigen regio Twente concreet gaan merken dat er vanuit 19 vmbo's en ROC van Twente jarenlang volop wordt geïnvesteerd in technische studie- én carrièremogelijkheden. De lange historie van Twente als technische regio krijgt hiermee een volledig nieuwe impuls."

Accent op technische bedrijven
Een sterk fundament onder Sterk Techniekonderwijs Twente is de intensieve samenwerking die de 19 vmbo's en ROC van Twente zoeken, of verder verstevigen, met technische bedrijven in de regio Twente. Dit was tevens een belangrijk beoordelingscriterium in de subsidieaanvraag. Inmiddels hebben zich al meer dan 250 Twentse techniekbedrijven aangemeld voor (verdere) samenwerking op de talloze activiteiten. Hans Meinders: "Ook stimulerend is dat sterke Twentse partners zoals de Verenigde Maakindustrie Oost (VMO), TechYourFuture en Saxion zich aan de zijde van de 19 vmbo's hebben geschaard. We hebben de overtuiging dat we elkaar versterken in zowel planvorming als uitvoering. Kortom, wij staan in de startblokken om de ambities van Sterk Techniekonderwijs vmbo te realiseren vanuit een sterke, samenwerkende en ambitieuze Techniekregio Twente."

Aanstelling programmamanager
Hans Meinders: "In de uitvoeringsjaren 2020 – 2023 blijf ik uiteraard nauw betrokken bij de organisatie en realisatie van alle geplande activiteiten. Inmiddels is ook Marieke Rinket als programmamanager aan het team toegevoegd voor Sterk Techniekonderwijs Twente. Dit is een signaal dat we kiezen voor een krachtige inhoudelijke aansturing bij de uitvoering van alle programmaonderdelen, zowel vanuit de scholen alsook de samenwerking met de technische
bedrijven."

Contact met programmamanager
Geïnteresseerde technische bedrijven en andere belanghebbenden kunnen rechtstreeks contact opnemen met programmamanager Marieke Rinket via marieke.rinket@stotwente.nl of 06 15 422 163.

Nieuwsbrief en meer informatie
Voor aanvullende informatie en aanmelden voor de nieuwsbrief Sterk Techniekonderwijs Twente neemt u contact op met Paul Spendel, paul.spendel@stotwente.nl, 06-51844396.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden