Stichting Ho2Hengelo: groen is het nieuwe grijs!


Hotel Jakarta op de Java-pier in Amsterdam is superstrak gebouwd van gestapelde CLT- houten modules en heeft zonnepanelen aan de zuidgevel. Het interieur van hotel Jakarta is volledig van hout en heeft een tropische binnentuin in de sfeer van Java.
Hotel Jakarta op de Java-pier in Amsterdam is superstrak gebouwd van gestapelde CLT- houten modules en heeft zonnepanelen aan de zuidgevel. Het interieur van hotel Jakarta is volledig van hout en heeft een tropische binnentuin in de sfeer van Java. (Foto: Jos Blokhuis)

Stichting Ho2Hengelo: groen is het nieuwe grijs!

Hengelo - De Stichting HO2Hengelo is een initiatief ván burgers en vóór burgers in Hengelo. Het bestuur van HO2Hengelo is volop bezig om met actieve medeburgers en externe deskundigen een plan te ontwikkelen om in 2022 een vernieuwende woonvorm in/bij de binnenstad van Hengelo te realiseren. Het innovatieve plan om een meer-generatie houten wooncomplex te bouwen, steunt op een zestal pijlers.

Zes pijlers
1. Modern noaberschap: sociaal inclusief wonen en samen leven;
2. Energie-neutraal wonen door een slimme mix van verschillende energiebronnen;
3. Verantwoord watermanagement: natuurlijk water en grijs water zuiveren en (her)gebruiken;
4. Vergroening van de leefomgeving en het stadsbeeld met verticale woonbossen;
5. Circulair, duurzaam en modulair bouwen in CLT-hout (Kruislings gelaagd en gelijmd hout);
6. Eerlijker financiering met betaalbare huur- en koopappartementen, ook in de binnenstad.

Hiermee willen de bestuursleden en de Vrienden van de Stichting HO2Hengelo een actieve bijdrage leveren aan een socialere samenleving, een gezonder woonklimaat, een beter leefmilieu, de circulaire economie en de vergroening van de vergrijsde binnenstad van Hengelo.

Tweewekelijks overleg met bestuur en vrienden
Het bestuur van de Stichting HO2Hengelo bestaat uit Phyllis Wester (secretaris), Jan Willem Heuten (penningmeester) en Jos Blokhuis (voorzitter). Tweewekelijks is er overleg met actieve en betrokken vrienden op de maandagavonden van 19:30 tot 22:00 uur. De eerstvolgende overlegavonden zijn: 6 januari, 20 januari, 3 februari en 17 februari 2020. Kom ook actief meepraten en meedoen met het ontwikkelen van ons groene woonplan.

CLT-houtfabriek Derix
In januari 2020 gaan het bestuur en een aantal vrienden van de StichtingHO2Hengelo op werkbezoek naar de hypermoderne houtfabriek van Derix bij Osnabrück. Derix produceert CLT-timmerhout en houtconstructies, waarmee o.a. Hotel Jakarta in Amsterdam is gebouwd. Dat is het eerste modulaire houten hotel van Nederland, energieneutraal en CO2-vrij. HO2Hengelo wil ook volledig modulair bouwen in hout: dat is niet alleen goedkoper en sneller, maar ook beter voor natuur, milieu en klimaat!

Vriend of donateur worden

Het bestuur vertegenwoordigt de wensen en ideeën van de “Vrienden van de Stichting HO2Hengelo”, waarvan iedereen lid kan worden. Als mogelijk toekomstige huurders of kopers betalen de “Vrienden van HO2Hengelo” een vaste maandelijkse bijdrage en worden periodiek op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. En zij worden regelmatig uitgenodigd voor een boeiende excursie of inspirerend werkbezoek. Ook donateurs kunnen “Vriend” worden van de Stichting. Die donaties worden ingezet om excursies en werkbezoeken te organiseren naar innovatieve bedrijven en vernieuwende bouwprojecten.

Contact met HO2Hengelo
* Word je ook vriend van de Stichting HO2Hengelo?
* Wil je graag donateur worden van onze ideële stichting?
* Ook belangstelling in een werkbezoek met HO2Hengelo naar de innovatieve CLT-houtfabriek van Derix of een informatie-avond over duurzaam, circulair en CO2-vrij bouwen?

Neem contact op via ho2hengelo@gmail.com. Wij nodigen jullie van harte uit om met ons mee te doen. Groen is immers het nieuwe grijs!

www.facebook.com/ho2hengelo/ en www.ho2hengelo.nl

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden
Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding