Intensieve samenwerking MST en Mediant

Het Medisch Spectrum Twente en Mediant, de organisatie voor geestelijke gezondheidszorg in de regio Twente gaan intensiever samenwerken in een pilot om de acute zorg voor de psychiatrische patiënten te optimaliseren.

Vanaf 9 december kunnen artsen op de eerste hulp 24 uur per dag een triagist van het crisisteam van Mediant bereiken en consulteren. Het gaat dan om patiënten die geen lichamelijke klachten hebben en dus niet in het ziekenhuis kunnen worden opgenomen maar die wel acuut psychiatrische hulp nodig hebben (psychische crisis). Doordat Mediant en MST hierin gezamenlijk optrekken, wordt bepaald waar en welke zorg op dat moment het beste is voor de patiënt.

Psychiater Alexandâr Alexandrov is blij met de samenwerking: "'De patiënt weet heel snel waar hij aan toe is en krijgt op deze manier de best mogelijke zorg aangeboden."'

De aanleiding voor deze intensievere samenwerking is de omvorming van de afdeling psychiatrie van het MST naar een medisch-psychiatrische unit (MPU). Dit houdt in dat in de MPU van MST alleen nog patiënten behandeld worden die zowel lichamelijke als psychische aandoeningen hebben. Daarnaast vraagt de invoering van de generieke module acute psychiatrie om intensievere samenwerking. De generieke module acute psychiatrie beschrijft de inhoud en organisatie van hulpverlening voor personen in een crisissituatie van wie het vermoeden bestaat dat zij een acute psychische stoornis hebben. Dit vraagt om een betere afstemming tussen Mediant en het MST met betrekking tot de mensen waarbij na tussenkomst op de eerste hulp alleen psychiatrische problematiek aan de orde blijkt te zijn.

De pilot start op 9 december 2019 voor de duur van twee maanden.

                

                

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Selma Hoekstra (06 55 25 26 28 / s.hoekstra@mst.nl), woordvoerder MST.

Over Medisch Spectrum Twente
MST is een topklinisch opleidingsziekenhuis in Twente en traumacentrum voor de Euregio. MST is onderdeel van de landelijke ziekenhuisgroep Santeon.Bekijk dit bericht onlineWilt u geen e-mail meer van ons ontvangen? Uitschrijven

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden
Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding