Drie AED-voorzieningen in Hengelo Noord vallen uit

Drie AED-voorzieningen in Hengelo Noord vallen uit

Hengelo - De 24/7 openbare automatische externe defibrillator (AED) posten van de locaties Berlijnstraat, Brasemstraat en de Paul Steenbergenstraat zijn in de afgelopen jaren regelmatig ingezet bij oproepen vanuit Hartslagnu tijdens cardiologische incidenten. Als gevolg van ouderdom en mogelijk disfunctioneren van de apparatuur vindt de stichting het niet meer verantwoord om deze AED’s in de lucht te houden en worden begin 2020 opgeheven en verwijderd.

Na het uitvallen en verwijderen van de AED aan de Straatsburg in het winkelcentrum Slangenbeek, werd de druk juist op de omliggende AED-voorzieningen groter. Nu dreigen ook deze AED’s aan het eind van hun latijn te geraken en hebben pogingen tot vervanging niet tot het gewenste resultaat geleid. De stichting Twente Hart Safe vind dit een zorgelijke ontwikkeling en wil waken voor schijnveiligheid.

Een oproep aan alle wijkbewoners om gezamenlijk deze levenshulp mogelijk te maken is dan ook op zijn plaats. Want alleen je samen sterk maken voor deze hulp, kan het verschil maken tussen leven en dood. De stichting Twente Hart Safe vraagt buurtinitiatieven zich hiervoor in te zetten en kan vanuit haar maatschappelijke doel een bijdrage leveren om de woon- en leefomgeving hartveilig te maken.

Uitval van voorzieningen
De AED-voorziening aan de Straatsburgstraat is reeds enige tijd uit het oproepnetwerk gevallen. Betrokken partijen kwamen helaas niet tot vervanging en onderhoud waardoor er extra druk kwam te staan op de inzetbaarheid van de AED’s van de locaties Berlijnstraat en de Brasem. Ook de AED van de Paul Steenbergenstraat wordt in voorkomende gevallen gealarmeerd. De drie AED’s vallen nu ruim buiten de garantietermijnen en kijkend naar storingsmeldingen in het veld, lijkt het slechts een kwestie van tijd voordat hier storingen of zelfs defecten zullen optreden. Preventief vervangen is hier de enigste logische oplossing. Vanuit de stichting hebben wij al de nodige hulp geboden om deze posten in de lucht te houden. Maar deze kosten kunnen niet op onze schouders blijven rusten, hoe graag wij het ook willen doen.

De stichting is een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en moet het helaas doen zonder subsidies en is dus aangewezen op donaties en het zelf generen van inkomsten uit activiteiten om geheel te besteden aan onze doelstelling. Het betreft hier het vergroten van de overlevingskans van een slachtoffer die getroffen wordt door een circulatiestilstand buiten de ziekenhuizen om, zoals in de eigen woon- en leefomgeving.
Het probleem wat hiervoor is aangegeven herhaald zich ook voor de genoemde voorzieningen.

Onvoldoende draagkracht onder de bewoners en lokale bedrijven om daadkrachtig tot oplossingen te komen. Eigenlijk onvoorstelbaar dat je als mens verwacht deze hulp te mogen ontvangen, met grote drang wenst deze hulp aangeboden te krijgen voor jezelf of je naasten, maar vervolgens niet de moeite neemt om een bijdrage te leveren om deze voorzieningen voor handen te hebben. Vrij vertaald zou men kunnen zeggen, dat men zichzelf en hun naasten de gewenste hulp bij voorbaat ontzegt en daarmede de kans vergroot een gemis te moeten ervaren van een weggevallen naaste.

Directe hulp noodzakelijk
De eerste hulp dient van omstanders te komen, via het inroepen van hulp, het melden van een reanimatie bij de meldkamer 112 en zo snel mogelijk de levensreddende handelingen te starten. Alles dient gedaan te worden om het slachtoffer in de best mogelijke conditie via de professionele hulpdiensten in de ziekenhuizen aan te bieden. Maar voordat deze hulptroepen gearriveerd zijn kan je een leven redden om de circulatie proberen op gang te brengen. Tijd is hier letterlijk van levensbelang en het snel inzetten van een AED kan het verschil maken.

AED Burgerinitiatieven
Ter voorkoming dat er daadwerkelijk tot ontmanteling overgegaan dient te worden van de bestaande AED-voorzieningen, is het letterlijk twee voor twaalf om tot een levensvatbare oplossing te komen. Vele levens zijn gered met hulp van de burgerhulpverlening en de inzet van de AED’s. De belangstelling en het inzien van het nut moet komen van de mensen in de wijk. Zich samen sterk maken voor een hartveilige omgeving. Vanuit de stichting Twente Hart Safe kan er onder voorwaarden een bijdrage gevraagd worden om dit samen te realiseren. Bijvoorbeeld met een kleine bijdrage per gezin, kan vervanging en onderhoud voor de komende jaren gerealiseerd worden. Door dit samen te doen, zijn de kosten te dragen, is er sprake van een gezamenlijk belang en sociale betrokkenheid. Een aangesnelde burgerhulpverlener zal onbevooroordeeld, zijn of haar hulp bieden, om die ene persoon een tweede kans op leven te bieden. Gun die kans aan jezelf en aan jouw naasten en help mee!

Wenst men meer te weten te komen over de hulp om een AED buurtproject op te starten kijk dan op de website www.twentehartsafe.nl of neem contact op via info@twentehartsafe.nl om een afspraak te maken.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden