<p>Nu nog worden door zelfstandig wonende ouderen in het Borsthuis gezelschapsspellen als sjoelen gespeeld. (Foto: Trivium Meulenbelt Zorg)</p>

Nu nog worden door zelfstandig wonende ouderen in het Borsthuis gezelschapsspellen als sjoelen gespeeld. (Foto: Trivium Meulenbelt Zorg)

(Foto: Trivium Meulenbelt Zorg)

TMZ bouwt aanbod dagbesteding af

Trivium Meulenbelt Zorg (TMZ) gaat geen dagbesteding meer bieden aan zelfstandig wonende ouderen. Dit aanbod wordt afgebouwd. Hier neemt TMZ tot uiterlijk eind 2022 de tijd voor, zo laat een woordvoerder van de organisatie weten.

HENGELO - Het aantal kwetsbare ouderen met een complexe zorgvraag neemt toe. TMZ gaat zich concentreren op deze groeiende groep kwetsbare ouderen en de specialistische zorg voor hen uitbreiden. Vanaf eind volgend jaar biedt de organisatie alleen nog dagbesteding aan cliënten die wonen op de intramurale (verpleeghuis)locaties én de naastgelegen appartementencomplexen, namelijk: Het Dijkhuis in Borne, De Greven in Almelo, Het Haarhuus in Twenterand en Borgstaete in Tubbergen.

Somber en veel vragen
In het Borsthuis bij de dagbesteding heerst een wat sombere stemming over dit nieuws. Grote veranderingen als die nu in het verschiet liggen zorgen voor onrust bij deze mensen. Een dame komt al 11 jaar op deze plek en met haar vele anderen. De begeleiders gaan hier voorzichtig mee om en er worden gesprekken gepland om voor iedereen een geschikte oplossing te vinden. “We wisten dat dit eraan zat te komen, maar hoopten natuurlijk van niet”, zegt Paul, een van de begeleiders bij het Borsthuis. “Hier heb ik heel veel vragen over”, zegt een ongeneeslijk zieke senior die dagelijks komt eten bij Thiems Inn. “Eerst moesten we zelf betalen, toen moesten we regelen dat we een Wmo-indicatie kregen. Nu hebben we die en wordt de dagbesteding weer van ons afgenomen.” Echt jammer, vinden een paar dames in de taxi terug naar huis. “Moeten we straks dan thuis blijven zitten?”, vraagt een alleenstaande oudere dame zich lichtelijk bezorgd af. Maar het is nog vroeg dag. “We gaan met cliënten, familie en alle betrokkenen om tafel om te kijken wat de cliënt nodig heeft en hoe we dat op kunnen vangen”, zegt Paul.

Recht op dagbesteding
“Er lopen gesprekken met collega zorgaanbieders die dagbesteding aanbieden en het belang van een dagbesteding staat niet ter discussie”, bevestigt Laura Sparrius, adviseur PR en communicatie TMZ. Dagbesteding zorgt voor een prettige dagstructuur, leuke contacten met andere ouderen en bovendien ontzorgt het mantelzorgers. “Het is goed om te weten dat cliënten met een geldige indicatie nog steeds recht blijven hebben op dagbesteding. Wij zullen actief hulp bieden bij het vinden van passende alternatieven. Dit zal per locatie anders zijn.”

Dagbesteding wordt in Hengelo geboden op verschillende locaties: Het Borsthuis, Thiems Inn en Hasselerborgh. Het gaat dan om activiteiten zoals samen praten over de dagelijkse dingen; creatieve activiteiten: bijvoorbeeld schilderen of bloemschikken, geheugentraining, samen koken en eten, gymnastiek, muziekactiviteiten en gezelschapsspellen. De financiering van de dagbesteding vindt plaats vanuit de Wmo, de Wlz of particuliere financiering.

Dagbehandeling gaat door
In het aanbod dagbehandeling verandert niets. TMZ blijft dus dagbehandeling bieden in locatie Het Borsthuis. Dagbehandeling valt sinds 1 januari 2021 onder de Geneeskundige Zorg Specifieke Patiëntengroepen (GZSP). Een verwijsbrief van de huisarts is daarvoor nodig en deelname wordt vergoed door de zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering, met aanspraak op het jaarlijks eigen risico. De zorgverzekeraar kan op aanvraag een machtiging geven voor vervoer naar/van de dagbehandeling en daarvoor geldt een jaarlijkse eigen bijdrage.

Vervoersbedrijven
Het vervoer naar de dagbesteding wordt in Hengelo door verschillende bedrijven verzorgd, voornamelijk Luttikhuis, Brookhuis en Baan. Sparrius erkent de impact van deze beslissing, maar zegt: “Vervoerbedrijven zullen cliënten in de toekomst gaan afleveren op een ander adres, bijvoorbeeld van een andere aanbieder in desbetreffende regio.” Inmiddels zijn de betrokken bedrijven op de hoogte gebracht van de plannen.

Geen ontslagen
Verder verwacht TMZ niet dat er ontslagen zullen vallen. “TMZ wil haar medewerkers behouden en verwacht dat dit gaat lukken. Ook de vrijwilligers worden erg gewaardeerd, dat is belangrijk om nog eens te benadrukken. De vrijwilligers die dat wensen zullen wij helpen bij het vinden van ander vrijwilligerswerk binnen TMZ. We houden de zeer betrokken vrijwilligers graag binnen onze organisatie”, aldus Sparrius.

Meer informatie op:

www.triviummeulenbeltzorg.nl

door Marjolein van Loenen

Meer berichten