Foto:

Bewoners Nijverheid tegen sloop van hun woningen

Hengelo - Tientallen bewoners van de Nijverheid hebben de directie van woningcorporatie Welbions vanmiddag de resultaten aan van een enquête onder huurders aangeboden. De enquête maakt duidelijk dat meer dan 80 % van hen zich tegen de sloopplannen van verhuurder keert.

Het gaat om de huurders van de 107 woningen in de Mariastraat, Geerdinksweg, Krabbenbosweg en Wilderinkstraat. De bewonersenquête is gehouden om duidelijkheid te scheppen over de woonwensen van de huurders van deze woningen en is mede uitgevoerd door de SP.

Riet Kerstens, een van de bewoners en lid van het opgerichte buurtactiecomité is blij met de duidelijkheid die de enquête biedt: "Welbions heeft ons vijf jaar geleden overvallen met het bericht dat ze afzagen van het opknappen van de woningen en dat de woningen rond 2023 gesloopt zouden worden. We zijn nu wakker geworden, hebben de koppen bij elkaar gestoken en gezegd dat we dit een onzalig plan vinden. Renovatie van onze mooie en fijne huizen is wat we willen. En dat kan, want daar hebben we ook al tientallen jaren huur voor betaald. Die huur is niet betaald om onze huizen te slopen en er woningen te bouwen waar wij niet meer kunnen wonen."

Meer dan de helft van de bewoners heeft gereageerd en het resultaat van de enquête laat zien dat de overgrote meerderheid van de bewoners hun huizen en hun buurt bijzonder waarderen en dat ze blij zijn met de tuinen. Meest genoemd is ook dat de betaalbare huurprijs aantrekkelijk is. Een huurprijs van 350-500 euro is voor deze bewoners nog op te brengen.

In het kader van een nieuw project is Welbions van plan een deel van de Nijverheid gasloos te maken. Bewoners vrezen dat vanwege dat project hun huizen moeten wijken om nieuwe woningen te bouwen die kunnen voldoen aan de dure eisen. Kerstens: "Prachtig zo'n project, maar wij willen gewoon simpele verbeteringen als een nieuwe keuken en isolatie van onze woningen. Dat hoeft niet met driedubbel glas. Voor ons is dubbel glas voldoende en simpele maatregelen tegen vocht en tocht. Wij gaan niet wonen in gasloze huizen, omdat we daar alleen maar voor veel hogere huren dan 450 euro per maand in kunnen wonen."

De bewoners willen dat Welbions hun woonwensen respecteert, inzet op renovatie en de betaalde huur van de afgelopen tientallen jaren daarvoor besteedt, in plaats van sloop en nieuwbouw voor mensen met meer centen.

Welbions is bereid de enquêteresultaten te bestuderen en zal daarna met een gepaste reactie willen komen

Meer berichten
Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding