Dinsdag 1 oktober vanaf 19.30 in wijkcentrum de Wanne. Een gesprek over NOABERSCHAP in wijk

Borne - Dinsdag 1 oktober vanaf 19.30 in wijkcentrum de Wanne. Een gesprek in de wijk Stroom Esch over NOABERSCHAP in wijk. 
De groep noaberschap is ontstaan vanuit de G1000 Borne in mei 2017. Zij streeft er naar om alle zorg die mensen via de gemeente kunnen krijgen via 1 Loket wordt aangeboden zodat iedereen gemakkelijk en zorgvuldig in beeld komt voor zorg en hulp als het nodig is. De groep wil meer onderzoek doen naar "noaberschap" en heeft daarom via het Borne panel vragen gesteld over de beleving van noaberschap in de wijk en straat.

Het panel is een grote groep inwoners van Borne die meedoet aan het ontwikkelen van de toekomstvisie van MijnBorne 2030. Enkele opvallende meningen over noaberschap die werden genoemd zijn;

Aandacht voor je medemens en omgeving

Een oogje in het zeil houden maar wel op gepaste afstand

Weten wie je buren zijn (3 naar links en 3 naar rechts) en dat je voor ze klaar staan

In iets bredere zin, je inzetten voor je buurt, dienstbaar zijn aan bewoners in de buurt

Goed in verbinding staan met elkaar. Vernieuwend zijn. Samenwerken en elkaar versterken.

Elkaar niet als een bedreiging zien, maar meer als een versterking.

Er wordt opvallend positief over noaberschap gedacht. Wat onderbelicht blijft zijn vragen als;         Hoe leeft noaberschap in je eigen straat?

Hoe goed kent iedereen zijn buren?

Is noaberschap zo vanzelfsprekend of kan je iets met elkaar afspreken?

Mag je elkaar erop aan spreken om met noaberschap mee te doen?

Als mensen in de buurt toch iets voor elkaar willen betekenen, hoe goed moet het contact dan zijn en wat heb je daar voor nodig?

Moet het gesprek tussen noabers opgang gebracht worden?

Zou het helpen als elke wijk kan beschikken over verschillende ontmoetingsplekken?

Hoe wil je dat jouw straat er over 5 tot 10 jaar moet uitzien, wat mag je dan verwachten je van noabers en wat wil jij betekenen voor je naaste buren?

Kan dat éne zorgloket een rol spelen om signalen en vragen van noabers te beantwoorden?

We willen graag met mensen uit de wijk De stroom Esch in gesprek over hun ervaringen met noaberschap.

Donderdag 1 oktober in de wijkcentrum De Wanne vanaf 19.30 inloop en koffie

Meer berichten
Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding