Nieuw boek Twickelboerderijen in Twente

Delden - Het landgoed Twickel telt alleen al rond Delden 150 boerderijen. Wat is typerend aan deze erven? Hoe kwamen ze in Twickelbezit? Welke boerenerven hebben een bijzondere geschiedenis? Zijn er overeenkomsten met de boerderijen van het landgoed Weldam, dat ook lang bij Twickel hoorde? Hoe verging en vergaat het de pachters, de bewoners van de boerderijen? Wat gebeurde er als ze hun pacht niet konden betalen?

Door literatuur- en archiefonderzoek, gesprekken met pachters en door veel boerderijen  te bekijken werd een antwoord op deze vragen gevonden. Opmerkelijk is hoeveel verschil er is tussen de Twickel- en Weldamboerderijen, ook al zijn op landgoed Weldam enkele typische Twickelboerderijen te vinden.

Hoe meer de schrijfster las en zag, hoe meer het landschap zich voor haar opende. Verschillende lagen werden zichtbaar: de historische, de agrarische, de architectonische en de landschappelijke. Het landgoed ging meer leven. Dit hoopt ze haar lezers mee te geven.

Het boek 'Twickelboerderijen in Twente' bevat veel foto's, merendeels van de auteur zelf: Annette Evertzen.

Titel: TWICKELBOERDERIJEN IN TWENTE

Formaat 215 x245 mm

Gebonden in hard cover

ISBN 978-90-830122-0-9

Prijs € 24,50

Uitgave Stichting Historisch Archief Hengelo

Verkrijgbaar in de boekhandel en in de Landwinkel van Twickel.

Ook te bestellen via e-mail: stichting@historischarchiefhengelo.nl of tel. 06 22443706.

Meer berichten