Primato (openbaar) en Schaepman (katholiek) naar één organisatie

Hengelo - De twee stichtingen voor basisonderwijs Primato (openbaar) en Dr Schaepman (katholiek) hebben besloten tot een intensieve samenwerking; het openbaar en katholiek primair onderwijs in Hengelo wordt in de toekomst vanuit één organisatie aangeboden. Zo kunnen de stichtingen in Hengelo modern, toekomstbestendig basisonderwijs blijven aanbieden. De gemeente schaart zich achter deze samenwerking en draagt bij aan de financiering.

Toekomst

Het primair onderwijs in Hengelo bereidt zich voor op de toekomst. In heel Nederland en ook in Hengelo zien we een daling van het aantal leerlingen in het primair onderwijs. Deze daling zet de aankomende jaren nog door; het aantal kinderen in Hengelo blijft afnemen. In het schooljaar 2011-2012 hadden we in Hengelo 6.778 leerlingen en in het schooljaar 2018-2019 nog 6450. Naar de toekomst toe zien we een daling van 14%. De prognose geeft aan dat we in het schooljaar 2025-2026 dalen naar een aantal van 5547 leerlingen. Schoolbesturen moeten inspelen op deze krimp. Bovendien wordt er steeds meer gevraagd van het basisonderwijs, bijvoorbeeld op het gebied van passend onderwijs. Dat maakt dat samenwerken voor nu en in de toekomst tot meer kwaliteit en efficiency moet leiden. Er moet bijvoorbeeld slimmer worden omgegaan met de onderwijsgebouwen. Bestuurder Arno Lentfert van Primato is duidelijk. 'Wil je met deze krimp blijven zorgen voor een goede spreiding van scholen over Hengelo, dan heb je elkaar nodig.'

Huisvestingsplan

De gemeente maakt daarom samen met alle onderwijspartners een 'integraal huisvestingsplan'. Dat is een plan om zo goed en logisch mogelijk om te gaan met alle onderwijsgebouwen. Wethouder Claudio Bruggink van Onderwijs is blij te kunnen melden dat de samenwerking een feit is. 'Door deze samenwerking kunnen we nu al goed inspelen op de toekomst en de kwaliteit van het onderwijs waarborgen.'

Schooljaar 2020-2021

In Hengelo kennen we op dit moment 29 locaties voor primair onderwijs die vallen onder een 5-tal schoolbesturen. Primato en de Dr. Schaepmanstichting zijn allebei Hengelose schoolbesturen met veruit het grootste aantal leerlingen. Primato heeft dit schooljaar 1344 leerlingen en Schaepman 3955 leerlingen. De intentie tot samenwerking dateert van begin 2018. Primato en de Dr. Schaepmanstichting hebben sindsdien onderzocht hoe het openbaar en katholiek onderwijs er in de toekomst uit kan gaan zien. Dat doen ze in nauwe samenwerking met de gemeente en met instemming van het Ministerie van Onderwijs en de onderwijsinspectie. Na de zomervakantie worden de plannen in afstemming met directies, de medewerkers en de medezeggenschapsorganen verder uitgewerkt. De samenwerking wordt vanaf het schooljaar 2020/2021 gerealiseerd. Bij bestuurder Peter Breur van de Dr. Schaepmanstichting staat voorop dat de mensen goed meegenomen moeten worden in het proces. 'Bij zoiets complex met grote impact voor iedereen is een zorgvuldige communicatie van belang.'

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden