Theater Gajes, 2017. Foto: Kunsten op Straat
Theater Gajes, 2017. Foto: Kunsten op Straat (Foto: Kunsten op Straat)

Kunsten op Straat stopt met Internationaal straattheater in Hengelo

Ingezonden brief

Aan de sponsoren van Kunsten op straat Hengelo

Lokaal Fonds Hengelo

Centrum Management

Hengelo Promotie

c.c. Gemeenteraad Hengelo en Pers

Ook dit jaar hebben zich weer een dertigtal vrijwilligers geheel belangeloos ingezet om een prachtig internationaal straattheaterfestival te organiseren. Onze ambities lagen vele malen hoger, maar door teruglopende bijdragen van het Centrummanagement en Hengelo Promotie en de terugloop van het aantal sponsoren sinds de laatste crisis hebben we het kleinst mogelijke scenario uit de kast moeten trekken. Dat is jammer, omdat we merken dat het evenement door deze teruglopende inkomsten duidelijk aan impact inboet.

Als organisaie willen wij staan voor kwalitatief hoogwaardig internationaal straattheater. Hengelo dient wat ons betreft qua straattheaterfestival in Twente de kroon te spannen en dat hebben we ook jaren gedaan. Omdat we niet op kwaliteit willen inboeten, is het logische gevolg van halvering van de subsidie dat we minder acts hebben kunnen inhuren en het programma verder hebben moeten comprimeren.

Om een indicatie te geven van teruglopende subsidie:

2015:€ 2.500 van private partijen€ 20.000 van Bureau Hengelo € 2.500 van Centrummanagement € 10.000 van de Fuldauer StichtingTotaal: € 35.000

Inmiddels is dat teruggelopen tot:€ 10.00 van Hengelo Promotie (met hangen en wurgen) € 1.000 van Centrummanagement € 10.00 van Lokaal Fonds HengeloTotaal: € 21.000

Cultuur is niet gratis. Er is een verschil in kwaliteit tussen amateurs (letterlijk: liefhebbers) en professionals. Het is onze missie amateurs en argeloos publiek te inspireren met verrassende straattheateracts op hoog niveau.

Stichting Kunsten op Straat Hengelo heeft na evaluatie van straattheaterfestival 2019 besloten de stekker eruit te trekken. Ieder jaar opnieuw moeten we constateren dat m.n. vanuit het centrummanagement en Hengelo Promotie er wel mooie en waarderende woorden worden gesproken, maar dat de waardering in financiële middelen jaarlijks terugloopt, zonder goede onderbouwing. Onze eigen hechte onderbouwing wordt daarbij overduidelijk niet gehoord, laat staan begrepen.

Een aantal jaren hebben we moeten bijpassen uit opgebouwde eigen reserves, maar die zijn inmiddels allemaal verbruikt. Verder is het onmogelijk voor ons om geld te genereren uit bv. catering, zoals andere evenementen dat wel kunnen.

Er worden vragen over onze begroting gesteld die kant nog wal raken, zonder dat daarop verweer of toelichting mogelijk is. Voor ons is de maat vol. 27 Jaar lang hebben zich in totaal honderden vrijwilligers geheel belangeloos ingezet voor een fantastisch evenement dat zijn soortgelijke niet kent in Twente. We zijn het zat om voortdurend en jaarlijks om geld te moeten bedelen, we eisen transparantie.

Vanaf komend jaar dus geen Kunsten op Straat meer in Hengelo. De stad is een prachtig en inspirerend evenement armer. We danken vooral het Fonds Lokaal Hengelo, waarvan we jaarlijks wél de nodige waardering hebben ervaren.

Namens bestuur KOSH,

Henk Nijhof (voorzitter)

Meer berichten